Omgaan met erfgoed in een (steeds) snel(ler) veranderende wereld

Middaggesprek, 17 oktober 2012 Paul Vermeulen, Guido Stegen, Jeroen Cornilly