Nieuwe horizonten voor de stad aan zee

Middaggesprek, 27 februari 2013 Bart Tommelein, Filip Vanhaverbeke, Marc Martens

Als Stad aan Zee staat Oostende ook aan het begin van deze nieuwe legislatuur voor gigantische uitdagingen. Als stad van contrasten en kansen wordt er ingezet op versterking van de stedelijkheid en de uitdagingen voor de 21e eeuw. De stadsprojecten van de voorbije jaren waren chirurgisch en strategisch voor het stedelijke weefsel. Telkens blijkt nog werk aan de winkel.

Een nieuwe legislatuur van zes jaren loopt van stapel. Zet het Oostendse beleid de stadsvernieuwing voort? Maakt men werk van een globale visie op Oostende in de 21ste eeuw?
Hoe creƫert de stad meer fundamenten voor voor cultuur, identiteit, zingeving en samenhang? Hoe kunnen stadsprojecten Oostende versterken en nieuwe vormen van stedelijkheid genereren?

Bart Tommelein als nieuw schepen van stedenbouw en ruimtelijke ordening zet in op stadsvernieuwing, stadsontwikkeling en erfgoedbeleid. Samen met stedenbouwkundige Marc Martens en voorzitter van Oostende Werft Filip Vanhaverbeke nemen ze de nieuwste uitdagingen onder de loep. Journalist Stefaan Kerger (Focus-Wtv) modereert het eerste stadsgesprek van de nieuwe legislatuur.