Landschappen in oostende: het strand

Middaggesprek, 15 mei 2013 Jacques Deroo, Geert Hoorens, Marc Martens

Oostende Werft lanceert een cyclus middaggesprekken over “landschappen in Oostende”. Oostende heeft een unieke positie in Vlaanderen: stad aan de kust, stad tussen land en zee, stad tussen oost en west… Dat maakt deze centrumstad zo herkenbaar: strand, dijk, duinen, haven, transferium, stad, polders…

Wat is de betekenis van die landschappen? Hoe werken ze op elkaar in? Welk cultureel en natuurlijk erfgoed dragen ze mee? Hoe eigent Oostende zich die landschappen toe? De vele gezichten van onze badplaats worden één na één onder de loep genomen voor kritische reflectie.

U wordt per middaggesprek via onze nieuwsflash en via de website op de hoogte gehouden van de samenstelling van het panel en van de locatie. Het tijdstip is steeds 12u30 – 14u00

Noteer alvast de volgende data.De cyclus is gepland als volgt:

1. Het strand op woensdag 15 mei 2013
2. De haven op woensdag 19 juni 2013
3. De duinen op woensdag 16 oktober 2013
4. De vertikale stad op woensdag 11 december 2013

Voor het eerste middaggesprek zullen Geert Hoorens (Westtoer), Marc Martens (stedenbouwkundige) en Jacques Deroo (schepen openbare werken Bredene – onder voorbehoud) hun inzichten delen omtrent het strand met haar eigen wijzigende strandcultuur. Journalist Stefaan Kerger (Focus-Wtv) modereert het eerste stadsgesprek van deze nieuwe cyclus.