Oostende in transformatie spoor

MIDDAGGESPREK, 17 DECEMBER 2008 BART BRONDERS, JEAN VANDECASTEELE

Het stationsproject vastgelegd in het Masterplan Stationsomgeving werd recent voorgesteld op een persconferentie. Redenen genoeg om de bevoegde beleidsverantwoordelijke, Burgemeester Jean Vandecasteele, uit te nodigen voor een diepgaand en kritisch gesprek over dit grootschalig infrastructuurproject.

Oostende heeft het voorbije decennium aardig geïnvesteerd in stadsvernieuwing. Wie vandaag Oostende verkent, merkt dat de stad effectief een sprong voorwaarts heeft gemaakt. Deze voorwaartse beweging wil de stad de komende jaren niet alleen aanhouden maar ook verder zetten en verruimen. Van de punctuele, chirurgische ingrepen zet ze nu met het stationsproject de stap naar het opnemen van haar publieke rol in de samenwerking met andere publieke partners in het realiseren van een grootschalig strategisch infrastructuurproject. Deze stap kon de stad zetten met de steun van haar Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO).

Toen de NMBS in 2006 wou starten met een wedstrijd voor de vernieuwing van het station heeft de
stad onder impuls van Burgemeester Jean Vandecasteele en het AGSO het initiatief genomen om
deze intentie in te bedden in een ruimer en breder gedragen project.

Het kon niet dat het stationsproject zich zou beperken tot het verruimen van het parkeeraanbod voor
pendelaars en het vorm geven aan een nieuwe overkapping van de treinperrons. Deze kans moest
benut worden om zowel de bereikbaarheid, de veiligheid als het comfort voor alle openbare
vervoersgebruikers te verbeteren alsook de gehele stationsomgeving structureel aan te passen.
De plannen bevestigen alvast deze ambitie. Ze tonen aan dat het mogelijk is om binnen een samenwerkingsverband van publieke partners eigen doelstellingen te realiseren. Zo wordt de sfeer van het Maria Hendrikapark langsheen de Brandariskaai doorgetrokken, zal het parkeren voor pendelaars worden uitgebreid en geoptimaliseerd en zal de toegankelijkheid tot het station en haar perrons worden verbeterd door een bovengrondse verbinding tussen trein, tram, bus, parking en Brandariskaai.

Het Stationsproject Oostende wordt een uniek intermodaal knooppunt aan de Kust. Het zal ten aanzien van de ontwikkeling van een kwalitatieve transformatie van de ruime stationsomgeving en de verdere vernieuwing van de stad Oostende een ware hefboomfunctie vervullen. Het zal in vele opzichten een verbetering zijn voor de stad, haar inwoners en de gebruikers van het openbaar vervoer.