Het belang van tweede verblijven aan de kust

MIDDAGGESPREK, 22 APRIL 2009 LUCIEN KAHANE, PETER JONCKHEERE, JAN JASSOGNE, CHRISTIANE GUNST

Het aantal tweede verblijven aan onze kust neemt een hoge vlucht. Veel badplaatsen zitten met vragen rond de effecten van deze evolutie en of en hoe men hierop kan inspelen en reageren. Wat kan de impact van tweede verblijven zijn op de openbare ruimte, de werkgelegenheid, mobiliteit, bestedingen, overnachtingen en horeca. Niet te vergeten tweede verblijvers bepalen ook mee het uitzicht en het karakter van de badplaats en zijn lokale bevolking.
Om op deze vragen een passend antwoord te vinden werd het verschijnsel van de tweede verblijven aan de kust door Idea Consult en het WES onder de loep genomen. Het werd een uitgebreide studie in het kader van het Kustactieplan 2005-2009, met de steun van de Vlaamse regering. Het uiteindelijke doel was het profiel en de effecten in kaart te brengen en zonodig een toolkit te ontwikkelen voor het beleid. Oostende Werft gaat in het nieuwste middaggesprek met betrokken partijen op zoek naar opmerkelijke resultaten uit de studie.
Met tweede verblijvers doe je niet steeds wat je wil en uit het gesprek moet blijken wat ze waard zijn voor de kust, hoe hun bewoners te koesteren zijn en wat de toekomst verder brengt. Nergens in Vlaanderen is het aandeel tweede verblijven in de woningvoorraad zo hoog als aan de Kust.
Het middaggesprek van Oostende Werft biedt iedereen met belangstelling voor de toekomst van de kust de mogelijkheid om te komen luisteren. Het wordt een wisseling van gedachten met Raf Myncke (Idea Consult), Christiane Gunst (WES), en Peter Jonckheere (dienst Wonen Stad Oostende). Het middaggesprek in het Kursaal Oostende wordt in goede banen geleid door journalist Stefaan Kerger (Focus TV).