Landschappen in oostende: de haven

Middaggesprek, 19 juni 2013 Jean Vandecasteele, Philip Moyersoen, Georges Allaert

Deel 2: Heeft de Haven van Oostende wind in de zeilen?
Oostende Werft vervolgt de cyclus middaggesprekken over “landschappen in Oostende”.
Oostende bekleedt een unieke positie in Vlaanderen: Stad aan de kust. Stad tussen land en zee. Stad tussen Oost en West… Strand, dijk, duinen, haven, stad en polders… De vele gezichten van de badplaats worden onder de loep gehouden.
In het tweede deel van deze cyclus staan we stil bij de activiteiten om en rond de haven van Oostende. Nu visserij-activiteiten afnemen zoekt Oostende naar nieuwe mogelijkheden. De haven van Oostende, die tot in de jaren tachtig groter was dan Zeebrugge, maakt zich op voor nieuwe verhalen. Het is een stormachtige zoektocht naar nieuwe vormen van economie die tewerkstelling genereert.
Kan ook wonen geïntegreerd worden binnen deze nieuwe ontwikkelingen? Kan de haven een duurzaam imago, en zelfs een voorbeeldfunctie nastreven? Moet er meer op lange termijn worden nagedacht of liggen de kaarten nu op tafel.

Voor dit tweede middaggesprek zullen Burgemeester Jean Vandecasteele (Oostende), Georges Allaert (professor ruimtelijke economie en auteur van de recente publicatie “Oostende – de ‘miskende’ haven”) en Philip Moyersoen (stedenbouwkundig planner) hun inzichten delen. Journalist Stefaan Kerger (Focus-Wtv) leidt het stadsgesprek in goede banen.