Landschappen in oostende: duingebieden aan de rand

Middaggesprek, 16 oktober 2013 Peter Bossu, Mathieu De Meyer, Wim Marichal

Deel 3: Houden duinen stand in Oostende?

Oostende Werft vervolgt de cyclus middaggesprekken over ‘landschappen in Oostende’. Oostende bekleedt een unieke positie in Vlaanderen: Stad aan de kust. Stad tussen land en zee. Stad tussen Oost en West, strand, dijk, duin, haven, stad en polders… De vele gezichten van de badplaats onder de loep.

Als derde in de rij komen de duinen aan bod. Oostende heeft nog twee duinengebieden: Oosteroever en Raversijde. Beide duinen getuigen van een oorlogsverleden. Ze vormen ook een waardevol natuurgebied en beschermen het achterland tegen overstroming. Vragen dringen zich op. Hoe combineer je erfgoed, natuur en kustverdediging? Hoe kan op deze twee duinengordels zinvol ingezet worden om de eigenheid te versterken en waarde op te krikken? Zijn andere accenten nodig? Wat met Oosteroever als tegenhanger van Raversijde? Wilde of gedomesticeerde duinen? Samen beheren, samen gebruiken? We zoeken een antwoord met een panel van deskundigen.

Voor dit tweede middaggesprek komen Mathieu de Meyer (coördinator-conservator Raversijde), Wim Marichal, (Dienst milieu, natuur en water Provincie West-Vlaanderen) en Peter Bossu (coördinator project Oosteroeverduinen) langs. Journalist Stefaan Kerger leidt het stadsgesprek in goede banen.