oosteroever: the other side or the other site?

middaggesprek, 15 juni 2011 bart bronders, peter bossu, hendrik tratsaert

Vanaf juni staat er heel wat te gebeuren aan en rond de Oosteroever. Op 25 juni hebben we de havendag, evenals de kick off voor het kunstenevenement Freestate II dat loopt tot 11 september. De Dienst cultuur start een digitale wandeling doorheen het maritieme verleden van o.a. de Oosteroever. Het veerpont wordt officieel in gebruik genomen en … Oostende breidt uit naar het oosten toe! Na de reconversie van het Militair Hospitaal zet Oostende de herontwikkeling van de Oosteroever verder.

Op woensdag 15 juni organiseren we ons volgende middaggesprek omtrent de toekomstige ontwikkeling van de Oosteroever in Oostende. In een gesprek willen we een bredere discussie aangaan omtrent de ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel. Hoe ziet het masterplan eruit? Wat gebeurt er met de duinengordel en het havengebied? Waar zijn de toekomstplannen van de stad Oostende? Wat kan deze nieuwe stedelijke evolutie voor het draagvlak van onze badstad betekenen? Wat zijn de ruimtelijke kwaliteiten?

Op tal van vragen hopen we een boeiend antwoord te vinden in een panelgesprek.

Hierin zetelen Bart Bronders, schepen stad Oostende (voorzitter AGSO), Peter Bossu, milieuadviseur Noordzeezaken en Duinengordel en Hendrik Tratsaert, Artistieke leiding Freestate II. Dit alles wordt in goede banen geleid door moderator en journalist Stefan Kerger (Focus W-TV)