nieuwe helden in oostende: strekdam en zeeheldenplein

middaggesprek, 21 december 2011 jean vandecasteele

Het strand voor het stadscentrum van Oostende geldt aan de Vlaamse kust als één van de zwakste zones in de afweer tegen het geweld van de zee. De verbetering van de zeewering maakt deel uit van het plan Openbare Werken Oostende van het agentschap MDK afdeling Kust. De aanleg van het Zeeheldenplein en de Westelijke Strekdam passen in dit plan. Deze infrastructurele ingrepen moeten de Zeedijk beschermen tegen stormgolven. De golfdempende constructie wordt eveneens ingericht voor recreatief gebruik, waarbij een noodzakelijk werk gecombineerd wordt met een pleinaanleg.
Op woensdag 21 december hebben we een middaggesprek gepland omtrent deze grote infrastructurele werken aan de Strekdam en het Zeeheldenplein. Deze thematiek kwam meerdere malen in de pers en heeft reeds heel wat aarde aan de dijk gebracht!
De burgemeester is bereid om in een open kritisch gesprek diverse vraagstellingen tegemoet te komen. Thema’s die aan bod zullen komen, zijn de volgende: Wat is de toegevoegde waarde voor de stadsgebruiker bij het ombuigen van zuivere infrastructuurwerken naar publieke ruimte? Hoe kan men dergelijk plein gebruiken? Wat is de schaal van de strekdam t.o.v. de schaal van de stad? Hoe ga je om met integratie van kunst in de openbare ruimten? Wat kan de rol zijn van dergelijk publiek plein? Wat is het nut van dit werk op vlak van kustveiligheid?
Dit middaggesprek zal plaatsvinden in de Jachtclub aan de Montgomerykaai in Oostende, in het gezelschap van de burgemeester Jean Vandecasteele. Het gesprek zal gemodereerd worden door de kritische journalist Stefaan Kerger (FocusTV).