beaufort04, kunst in de publieke ruimte

middaggesprek, 21 maart 2012 phillip van den bossche, nick ervinck, philippe van cauteren

Met Beaufort04 is de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee in 2012 aan haar vierde editie toe. De triënnale is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol en niet te missen cultureel evenement.
Beaufort is een unieke kunstervaring in publieke ruimte langsheen de Belgische kust. Het biedt
verrassende, verrijkende en onverwachte ontmoetingen met de stad, met de kust, zijn geschiedenis, zijn inwoners en zet mensen ertoe aan te reflecteren over stedelijke en landschappelijke realiteiten.
Voor Beaufort04 maakte een artistieke commissie onder leiding van curator Phillip Van den Bossche en intendant Jan Moeyaert een weloverwogen selectie van hedendaagse Europese kunstenaars.
De selectie kunstwerken is een weerspiegeling van wat zich op het hedendaagse Europese kunstplatform afspeelt. De kunstenaars spelen met nieuw of bestaand werk in op de context van de kust, gaan op zoek naar de betekenis ervan en verbondenheid ermee enerzijds, maar verbinden ze anderzijds ook met thema’s die een universele relevantie hebben.
Kunnen we via kunst en cultuur de kust helpen uitbouwen tot een plek die bij haar bezoekers betekenis en ontmoeting genereert? Wordt de openbare ruimte beïnvloed door de wijziging in
attitude: vroeger zocht men een plek voor een kunstwerk, nu vertrekt men van de plek? Wanneer is kunst in de publieke ruimte zinvol? Moet een kunstwerk ook stedenbouwkundig relevant zijn en de maatschappelijke betrokkenheid stimuleren?
Over de relatie van kunst tot de openbare ruimte vernemen we meer in dit middaggesprek met in het panel Phillip Van den Bossche (curator Beaufort 04, directeur Muzee), Nick Ervinck (deelnemend kunstenaar) en onder voorbehoud Philippe Van Cauteren (directeur Smak Gent)
Dit alles wordt in goede banen geleid door moderator Stefaan Kerger (journalist Focus TV)