zee (in) zicht, the future commons 2070

middaggesprek, 18 april 2012 charlotte geldof

In zijn ambitienota ‘Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur’ stelt Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen dat hij met ‘ViA Ruimte’ wil onderzoeken wat de Vlaamse regio qua ruimtelijke en architecturale ontwikkeling kan betekenen binnen een Europese context.
Een eerste stap om dit te concretiseren was de opmaak van een inventaris van lopende of bestaande ‘grensoverschrijdende’ projecten. Eén van de studies die daarin werd opgenomen is The FutureCommons 2070, een onderzoeksproject van Magnificent Surroundings.org, een onafhankelijke groep van ruimtelijke planners, architecten, ontwerpers en denkers, die maatschappelijke problemen via ontwerpmatig onderzoek kritisch willen vormgeven. Dit onderzoeksproject werd gesubsidieerd door Vocatio/de Belgische Stichting de Roeping, en de publicatie en presentatie ervan mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid, Kunsten en Erfgoed en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi).

The FutureCommons 2070 is het resultaat van ontwerpend onderzoek. De artistieke uitdrukking hiervan is de subjectieve cartografie die zich op de snijlijn bevindt tussen beeldende kunst, architectuur en stedenbouw en verrast door zijn visionaire kracht. Deze zeekaart anno 2070 is een kritische toekomstvisie die pleit voor een maritieme ruimtelijke planning waarbij de zee als gemeenschappelijk goed wordt gevalideerd en de toekomst exploreert voor het Europese, zuidelijk deel van de Noordzee en haar aangrenzende kustzones.

Dit “zee(in)zicht” wordt ons toegelicht door Charlotte Geldof, initiatiefnemer en hoofdauteur van dit onderzoeksproject. In een open gesprek met Stefaan Kerger zal zij de bakens van dit onderzoek aanreiken en verduidelijken.

meer info zie : www.magnificentsurroundings.org