Erfgoed

Erfgoed

Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Erfgoed is alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals manuscripten en foto’s (roerend erfgoed) en minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities… (immaterieel erfgoed).

Enerzijds …
Voor de stad Oostende is het onroerend erfgoed een belangrijke troef en een blijvende getuige van het roemrijke verleden van de stad. Een getuige die moet gekoesterd worden! Het erfgoed dient niet alleen beschermd en bewaard te worden, maar er dienen ook ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst te worden gegeven.

Het nieuwe ‘Actieplan Bouwkundig Erfgoed’ moet aantonen hoe het erfgoed van Oostende wordt beheerd.
2.774 panden werden hierbij onderzocht en door de Gentse Universiteit en een onafhankelijk architectenbureau beoordeeld op veertien criteria. Naast 337 monumenten resulteerde dat in 1.226 panden met een locuswaarde. De locuswaarde drukt de mate uit waarin een gebouw de lokale stedenbouwkundige structuur ondersteunt. Eigenaars kunnen in een lijst de locuswaarde van hun eigendom checken.

Anderzijds …
Erfgoed kan ook gaan over de holtes in de stad. Oostende Werft sloeg de handen in elkaar met Dienst Cultuur Oostende. Voor de komende jaren verlaten we de klassieke invulling van Open Monumentendag. We blijven monumenten in de Stad belichten maar focussen evenzeer op het urbaan-architecturale aspect van de Stad. We brengen het volledige verhaal van de Stad. Doorheen de tijd evolueert een stad onophoudelijk. Dit is herkenbaar in historische groeiringen, diverse assen en bepaalde ruimtelijke ingrepen. Die stedelijke figuren vormen in principe leegten of holten in de stad, daar de ruimte die door de assen en pleinen zelf ingenomen wordt, niet bebouwd is. Het is de bedoeling om de structurerende kracht van die holtes voelbaar te maken, om te duiden hoe ze het patrimonium mee vorm geven en om aan te tonen hoe ze een bepaalde stedelijkheid tot stand brengen. We kijken naar Oostende als stedenbouwkundige entiteit waarbij het verleden verbonden wordt met het heden en de toekomst.
In 2015 wordt de as Leopold II-laan in de kijker geplaatst.
In 2016 is het de beurt aan de Koninginnelaan

september 2017

september 2016

bezoek
11 09 2016 1000 1600
Koninginnelaan Oostende

Open Monumentendag 2016

Hoezo de Koninginnelaan? Ging Open Monumentendag niet over gebouwen?

Palm een deel van Oostende in – de Koninginnelaan – zoals u de stad nog nooit ervaarde

debat
07 09 2016 1230 1400
Vrijstaat O. Oostende

Hoezo de Koninginnelaan? Ging Open Monumentendag niet over gebouwen?

Middaggesprek met Jesse Jorg, Virginie Michils, Tom Van Mieghem en Marc Martens

Tijdens Open Monumentendag kijken we niet langer alleen maar naar ‘mooie’ of ‘oude’ gebouwen, maar gaan we dieper in op de omgeving, in vaktermen het ‘urbaan-architecturale aspect van de stad en zijn patrimonium’. Dat betekent dat we het verhaal van de stad in een meerjarenparcours reconstrueren en elk jaar één beeldbepalende, maar ook structurerende, historische groei-as van de stad in de kijker zetten. Dit jaar is de Koninginnelaan, de tweede historische as van de stad, aan de beurt.

tentoonstelling
01 09 2016 30 09 2016
Nieuwe Gaanderijen Oostende

Het verhaal van een stad

verleden en heden, hand in hand

Deze tentoonstelling kijkt even in de diepte naar wat er achter de Koninginnelaan schuil gaat. Wat heeft deze as voor de stad betekend en wat kan ze nog genereren?

augustus 2016

april 2016

december 2007

Stadsvernieuwing en bouwkundig Erfgoed

MIDDAGGESPREK, 19 DECEMBER 2007 BART BRONDERS, KURT VERHEGGEN, JEROEN CORNILLY, TOM VAN MIEGHEM