Woonstrategie

Woonstrategie

Wonen is een belangrijke basisbehoefte. In een stad als Oostende is dat des te meer het geval omdat aan die behoefte niet volledig voldaan is: niet steeds kwalitatief wonen, niet voor iedereen betaalbaar, niet voorzien op aanhoudende gezinsverdunning waardoor bevolkingsaantal zou kunnen dalen

Oostende heeft een woonplan uitgewerkt, met de ambitie om tegen 2020 een aantal van deze zaken resoluut aan te pakken. Dit betekent dat meer moet gebouwd worden, op een verantwoorde manier, dat premies en begeleiding aangepast worden, dat het reglementair kader aangepast wordt en dat de gestelde doelstellingen strikt worden opgevolgd.  

Verhogen van het aanbod kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen via aanbod betaalbare woningen voor iedereen, kwaliteit van de woningen, aanbod van verschillende aangepaste en aanpasbare woonvormen.
Realiseren van een degelijke toegankelijke woonomgeving via fysiek toegankelijk en veilige woonomgeving, via divers aanbod zorg- en dienstverlenende organisaties, via aanbod van diensten en winkels in directe omgeving, via uitgebouwd netwerk van mobiliteit, via aanwezigheid van infrastructuur voor opvang, ontmoeting, ontplooiing & ontspanning.

maart 2017

debat
10 03 2017 0930 1300
Royal North Sea Royal Club Oostende

ARhus stadsmatinees

Stadsontwikkeling als gedeeld proces

ARhus Stadsmatinees zijn bedoeld als forum voor denken over duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling.

januari 2015

april 2009

Het belang van tweede verblijven aan de kust

MIDDAGGESPREK, 22 APRIL 2009 LUCIEN KAHANE, PETER JONCKHEERE, JAN JASSOGNE, CHRISTIANE GUNST