Densiteit

Densiteit

Waarom hoogbouw? En wie zal er kunnen wonen?

De provincie West-Vlaanderen berekende dat er in de periode tussen 2012 en 2022 4223 bijkomende woongelegenheden zullen nodig zijn. Het gaat hier enkel om woongelegenheden voor gezinnen die in Oostende wonen, niet om tweede verblijven. Op vandaag zijn er 35.873 bewoonde woongelegenheden.
*Zie link wonen/Bruto taakstelling wonen 2012 – 2022 gemeenten West-Vlaanderen %282%29.pdf voor de taakstelling van alle West-Vlaamse gemeenten

Als we rekening houden met de gemiddelde oppervlakte van percelen in 2013 voor huizen (788m² volgens de Studiedienst van de Vlaamse Regering), en de oppervlakte van Oostende (37,7km², waarvan 5,7km² in 2013 gebruikt voor wonen) zou +/- 3,3km² nodig zijn om al deze huizen te kunnen realiseren. Dit is meer dan de helft van de oppervlakte die in 2013 voor wonen gebruikt werd erbij.
Zie ook woonfiche Oostende voor meer cijfermateriaal.

juni 2016

debat
17 06 2016 1000 1300
Vrijstaat O. Oostende

ARhus Stadsmatinees

Duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid

ARhus Stadsmatinees zijn bedoeld als forum voor denken over duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling.

april 2009

Het belang van tweede verblijven aan de kust

MIDDAGGESPREK, 22 APRIL 2009 LUCIEN KAHANE, PETER JONCKHEERE, JAN JASSOGNE, CHRISTIANE GUNST