Mobiliteit

Mobiliteit

Als hoeksteen van maatschappelijke en economische integratie is mobiliteit van burgers enerzijds, en de toegankelijkheid van stedelijke functies een precair gegeven. Vaak wordt – getuige de voor de hand liggende nadruk op de fileproblematiek in en rond stedelijke agglomeraties – het mobiliteitsvraagstuk echter herleidt tot de enge notie van verkeerstromen. Mobiliteit echter dient ook gekoppeld te worden aan dynamieken van (ongelijke) bereikbaarheid en breder aan de sturende rol van de ruimtelijke structuur binnen een bepaald territorium op het mobiliteitsvraagstuk. Duurzame mobiliteit is in dat perspectief evenzeer een planningsvraagstuk waarbij men op zoek gaat naar compacte stedelijkheid op basis van verwevenheid van functies.

september 2017

juni 2016

debat
17 06 2016 1000 1300
Vrijstaat O. Oostende

ARhus Stadsmatinees

Duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid

ARhus Stadsmatinees zijn bedoeld als forum voor denken over duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling.