Churchillkaai

Churchillkaai

Een opportuniteit voor een hoogwaardig stedelijk project?

Een opportuniteit voor een hoogwaardig stedelijk project?

Het project omhelst het schiereiland naast het station, omgeven door het Montgomerydok en de havengeul.

De havenfuncties zijn er grotendeels verdwenen: het goederenvervoer verloopt via ‘De Bolle’ en een aantal gebouwen en parkings staan leeg door het vertrek van Hoverspeed. Het is een unieke gelegenheid om gans de stationsite, als poort tot Oostende, in ogenschouw te nemen en te herdenken.

Op basis van een publiek-private samenwerking beoogt het AGSO de ontwikkeling en realisatie van woongelegenheden, een beperkt aantal commerciƫle ruimten, een ondergrondse parking, een eventueel hotel, alsmede de benodigde infrastructuurwerken en de omgevingsaanleg.

Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de integratie van het project ten aanzien van de Visserskaai enerzijds en de bestaande waardevolle gebouwen zoals het stationsgebouw anderzijds.
Verwacht wordt het project eind 2006 te kunnen opstarten na het afronden van het overleg met de bevoegde Vlaamse overheidsdiensten.

Programma

woongelegenheden
beperkt aantal commerciƫle ruimten
ondergrondse parkings
eventueel hotel
de benodigde infrastructurele werkzaamheden en omgevingsaanleg

Partners

nog toe te wijzen

Bouwkost

nog niet bekend

februari 2014

Een maritiem museum voor Oostende

Middaggesprek, februari 2014 met Marc Martens, Eric Van Hooydonck, Karel Vanackere, Marc Jacobs