Searena

Searena

Het project Searena is, na de Kursaal, het tweede grootschalige stadsproject. Het ligt naast de Versluys Arena en het Mediacenter, en herbergt de Versluys Dôme.

Dit project omvat de integrale uitbouw van de kernfuncties wonen, werken en winkelen en een multifunctionele sportzaal, onder meer bedoeld als zaal voor de BCO, de Basketbal Club van Oostende.

Dit geïntegreerde stadsproject past in de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de stad. De projectsite, gelegen aan de Troonstraat, de Northlaan en de Leopold Van Tyghemlaan – vormt een belangrijke nieuwe schakel in het lint van stedelijke en regionale functies, die zich de voorbije jaren, van de Troonstraat tot de Nieuwpoortsesteenweg, parallel aan de zeedijk ontwikkelde.

Aan de reeds aanwezige voorzieningen, met name de stadsbibliotheek en het stedelijk zwembad, de Koninklijke Gaanderijen, het Thermae Palace Hotel, de Wellingtonrenbaan en de campus KHBO, wordt met dit stadsproject en het inmiddels gerealiseerde bioscoopcomplex aan de Wellingtonrenbaan, een stevige hefboom aan de stadsontwikkeling van Mariakerke-bad toegevoegd.

De interessante verwevenheid van functies en het stedenbouwkundige concept dat uitdrukkelijk aandacht besteedt aan de samenhang van de afzonderlijke gebouwen stimuleert levendig en meervoudig gebruik. De functies zijn complementair zowel in termen van product, ruimte als tijd.
De multifunctionele zaal vormt het hoofdonderdeel van een totaalproject met woningen, vrije tijd en winkelfuncties.

Door de nabijheid van het strand, de goede ontsluiting en een halte van de kusttram op loopafstand is dit ook een ideale plek om te wonen. De ruime appartementen zijn zowel voor permanente bewoning als voor tweede verblijven geschikt.
De appartementsgebouwen hebben zes bouwlagen en rusten op een sokkel. De appartementen bezitten ruime terrassen met een gevarieerd uitzicht op de renbaan, op het plein of op de Northlaan en de Wellingtonrenbaan.

De brede opening tussen de woonblokken aan de Northlaan vormt de “poort” naar de nieuwe publieke infrastructuur.

Gebruik makend van de bestaande niveauverschillen op het terrein, wordt half ondergronds een winkelcentrum voorzien.

Het parkeren kan gebeuren enerzijds op het buiten-parkeerterrein, gelegen op niveau van de winkels, anderzijds in een open parkeergarage die opgebouwd is als een split-level.

De multifunctionele zaal, een eenvoudig volume, zonder overtollige ornamenten, zuiver in taal en opbouw, leesbaar, eerlijk en eenvoudig in vorm, is centraal gelegen in het project.
Er werd bewust gekozen voor een staal(bouw)structuur. De doorgedreven prefabricatie en standaardisatie lieten een snelle montage en bouwtijd van de sportzaal toe. De demontabele en telescopische tribunes geven de zaal haar multifunctionaliteit.

In de Versluys Dôme vind je het oerconcept van een arena waarbij iedere kijker vanuit de tribunes rondom rond een evenwaardig beeld heeft. Dit gegeven verhoogt de betrokkenheid op het veld. Deze vorm is vrij uniek in België, FIBA-specialisten (International Basketball Federation) hebben de plannen gekeurd en terzake raad gegeven.

Er zijn tegelijkertijd enorme inspanningen geleverd in functie van de beoogde energiebesparende maatregelen voor dit gebouw. Op vlak van economisch energiebeleid is de Versluys Dôme één van de meest kostenefficiënte multifunctionele sport- en evenementenzalen in ons land.

Programma

Multifunctionele sportzaal van ca. 6 000 m² met 5000 ( 800 business zitjes), foyer, Vip-lounge, persruimte en andere voorzieningen
Kantoor en/of commerciële functies ca. 15 000 m²
Parkeervoorzieningen ca. 500 wagens
Woongelegenheden ca. 100

Partners

Publieke partner
AGSO
Private partner
THV Group GL Int. N.V. & AM Development N.V.
Ontwerper
Buro II
Hoofdaannemer
Diliën MW
Exploitant
CVBA SO Versluys Dôme (van de multifunctionele sportzaal)

Timing

Aanvang van de werken: eind 2004
Einde van de werken:

zaal eind 2005
winkels: zomer 2006
appartementen: december 2006

Bouwkost

30 miljoen euro (volledig project)

Europese Gemeenschap Programma Doelstelling 2 Kustvisserijgebied
Provincie West-Vlaanderen