Postgebouw

Postgebouw

De derde en meest veeleisende opdracht van het Triptiekproject betreft een oordeelkundige en geïnspireerde renovatie en reconversie van het Postgebouw tot 'cultuurfabriek'.

Het voormalige Postgebouw werd enkele jaren geleden aangekocht door de Stad die er een culturele invulling aan wil geven. Een haalbaarheidsstudie toonde aan dat de functie ‘cultuurcentrum’ dit mooie gebouw een tweede leven kon bezorgen. De Stad gaat voor een erkenning van een cultuurcentrum Klasse A, de hoogste categorie dus. Daarmee plaatsen we ons op het niveau van de andere Vlaamse centrumsteden.

Het Cultuurcentrum de Nieuwe Post, want dat wordt de nieuwe naam, zal een aantrekkelijk programma aanbieden voor heel wat doelgroepen. Zo zal er een schoolprogrammatie zijn, worden er vormingsactiviteiten aangeboden, komen de Vlaamse theatermakers aan bod en krijgt het Oostendse amateurtoneel een podium. Ook de Oostendse cultuurverenigingen en de Cultuurraad kunnen er terecht voor hun activiteiten. Het spreekt vanzelf dat we naar programmatie toe goede afspraken maken met de andere culturele spelers in onze Stad als het Kursaal, en met de andere West-Vlaamse centrumsteden Brugge, Roeselare en Kortrijk. Momenteel werkt het team van de B-architecten hard aan de detailplannen en de bestekken. De aan besteding volgt deze zomer en we hopen dit jaar te kunnen starten met de werken.

In de periode 1945 tot 1953 kreeg architect Gaston Eysselinck meerdere opdrachten aan de kust, oa het warenhuis voor de coöperatieve S.E.O, het huidige Kunstmuseum aan Zee en het Postgebouw aan de Hendrik Serruyslaan. Hij vestigde zich ook in Oostende.Enkel het deel van het Postgebouw aan de zijde van de Hendrik Serruyslaan, wat we fase 1 noemen, is ontworpen door architect Eysselinck. De latere toevoegingen in 1971 (fase 2) en 1987 (fase 3) zijn eerder ‘in de stijl van’ verder gebouwd maar hebben niet dezelfde architecturale kwaliteit. Enkel de fase 1, van de hand van Gaston Eysselinck, werd een beschermd monument in 1981.

Het concept van B-architectecten is glashelder. Enerzijds wordt het originele gebouw van architect Eysselinck in zijn oorspronkelijke vorm gerestaureerd met enkele subtiele toevoegingen. Anderzijds wordt fase 2 van het gebouw en de bestaande binnenplaats grotendeels vernieuwd en voorzien van de nieuwe programma’s; de 2 theater-en danszalen. Zo ontstaat een evidente ‘helderheid’. Het gebouw fase 1 (het monument) wordt opnieuw herkenbaar in contrast met de nieuwe programma’s in de theatertoren en de vernieuwde buitenruimte.

Het monument biedt in zijn gerestaureerde vorm veel plek voor divers gebruik. De zalen voor het cultuurcentrum kijken uit op de Hendrik Serruyslaan. Ook langs de Witte Nonnenstraat krijgen we boven het theatercafé vele plekken voor creatie en repetitie. De vleugel aan de Poststraat voorziet kantoren en vergaderruimten, samen met alle diensttoegangen.

Een 2de belangrijke stap is dat het plan van B-architecten het gebouw ‘echt’ publiek toegankelijk maakt. De nieuwe traaghellende trappen brengt het publiek tot in alle hoofdzakelijke plekken van het gebouw. We noemen ze de ‘publieke tubes’.

Programma

Cultuurcentrum Klasse A

Partners

Publieke partner
stad Oostende / BGB
Private partner
Ontwerper
B-architecten

Timing

Aanvang van de werken: eind 2010
Einde van de werken: 2013

Bouwkost

14 miljoen euro

Vlaamse Overheid (grootschalige culturele infrastructuur)
Vlaams Gewest (renovatiepremie)

september 2015

lezing
13 09 2015 1400 1745
Kursaal - cc De Grote Post - Stadhuis Oostende

Open Monumentendag 2015

Oostende anders bekeken: Leopold-II-laan

Palm een deel van Oostende in – de Leopold-II-laan – zoals u de stad nog nooit ervaarde