Nieuw Helmond

Nieuw Helmond

Nieuw Helmond is als eerste luik van het Triptiekproject een strategisch multifunctioneel project met wonen en winkelen als focus.

Van op het toenmalige bastion ‘Helmond’ richtten de rebellen hun kanonnen op de Spaanse bezetter tijdens de belegering van Oostende begin de XVII eeuw. Precies op die plaats geeft ‘Nieuw Helmond’ vandaag een nieuw elan aan de fiere kuststad.
Een verloederd bouwblok aan de Van Iseghemlaan ruimt de baan voor een complexe nieuwbouw met winkels, ondergrondse parkeervoorzieningen, daktuin en ruime appartementen.

Het projectgebied aan de Van Iseghemlaan werd gekenmerkt door leegstand en kaalslag enerzijds, en door hinderlijk nachtlawaai, prostitutie, straatcriminaliteit, en andere ongemakken die de leefbaarheid en de veiligheid in de omgeving niet ten goede kwam. Het stadsbestuur besloot om dit tij te keren en koos resoluut voor de onteigening en de afbraak van twee bouwblokken om ruimte te maken voor een kwalitatief nieuwbouwproject.
Dit project is in hoofdzaak gericht op de opwaardering van de Langestraat en Van Iseghemlaan met functies die aansluiten op de ‘Stadslobby’ Kursaal, op de zeedijk en op het hart van de binnenstad.

In het project Nieuw Helmond is op het gelijkvloers en delen van de eerste verdieping voorzien in ruimte voor handel en horeca. Het gaat om een stedelijke supermarkt, middelgrote winkels, boetieks, snacks en cafés. Ondergronds worden naast de parkeerplaatsen voor bewoners van elke woning een 100-tal rotatieparkings voorzien ter ondersteuning van het winkelen.

Boven de winkelruimtes bevinden zich een 80-tal woongelegenheden allemaal voorzien van grote terrassen die allen maximaal op het zuiden georiënteerd zijn. Van op de terrassen wordt zicht geboden op een semi-publieke daktuin van ongeveer 1200 m² groot. Deze daktuin versterkt niet alleen de woonkwaliteit van het gebouw zelf maar ook die van de buurt.

Programma

- Handel en horeca op gelijkvloers en delen eerste verdieping: stedelijke supermarkt, middelgrote winkels, boetieks, restaurants en cafés
- Ondergrondse parkeervoorziening voor elke wooneenheid + 100-tal rotatieparkings ter ondersteuning van het winkelen
- Semi-publieke daktuin 1200 m²
- 80 ruime appartementen met terras

Partners

Publieke partner
AGSO
Private partner
THV ING Real Estate en Wilma Project Development
Ontwerper
Arch. Ro Berteloot en arch. Ferre Verbaenen
Hoofdaannemer
Delaene Kortrijk

Timing

Aanvang van de werken: eind 2004
Einde van de werken: eind 2006

Bouwkost

20 miljoen euro