Monacoplein & Parking Kursaal

Monacoplein & Parking Kursaal

Ter ondersteuning van het efficiƫnt functioneren van de gerenoveerde Kursaal werd onder het Monacoplein een nieuwe ondergrondse rotatieparking gebouwd en werd het Monacoplein heraangelegd en heringericht.

De parking is niet opgevat als een louter functionele ruimte. Ze wil deel uitmaken van het stelsel van publiek toegankelijke ruimten van de stad. In die optiek is de ondergrondse ruimte vorm gegeven met zin voor de omgevingskwaliteit en sfeer die ook bovengronds is aan te treffen. Parking en plein grijpen immers voortdurend op elkaar in: de positie van de inritten, de afwateringsmogelijkheden van het plein, de meerwaarde om liftgebouwtjes bovengronds in het pleinontwerp op te nemen, de locatie van verluchtingsroosters, enz.

Het ontwerp van het plein mikt op hoogstaande kwaliteit die het unieke van de plek en van de Kursaal waardig is. Tezelfdertijd wil het plein ook getuigen van enige bescheidenheid door ondersteunend te werken ten aanzien van de karaktervolle stedelijke morfologie op die plek. Daarom werd het plein als een zo open mogelijke en zo vlak mogelijke ruimte vormgegeven. Het ontwerp speelt in op de aanwezigheid van het Kursaal, en vooral van enkele bijzondere onderdelen zoals o.m. de keermuur en voormalige plantsoenrand aan de Westhelling, de luifel van de inkompartij, de trap om de hoek van de voorgevel, en de traveemaat van de gaanderij. Het plein staat echter niet enkel in dienst van het Kursaal. Het dient ook als een rust- en verblijfsplaats voor voetgangers en wandelaars, biedt ruimte aan terrassen en vormt tegelijkertijd de stedelijke onthaaltruimte voor de gebruikers van de parking.

Het is een plein dat kan inspireren, dat kansen biedt tot ontmoeting en ontspanning, een plein dat bruggen kan leggen tussen anderen plekken en mensen, niet alleen omwille van haar naam maar ook om haar vernieuwde inrichting die expliciet alle dorpels opzoekt van de aanpalende gebouwen. Het is een plein dat wil gebruikt worden.

Programma

Heraanleg en herinrichting Monacoplein
Bouw ondergrondse rotatieparking voor 325 parkeerplaatsen

Partners

Bouwheer
AGSO
Ontwerper
Technum Gent nv
Hoofdaannemer
CE I – Demeyer
Exploitant
EKO (Exploitatie Kursaal Oostende)

Timing

Aanvang van de werken
eind 2003
Einde van de werken
lente 2006

Bouwkost

8,5 miljoen euro

Europese Gemeenschap programma Doelstelling 2 Kustvisserijgebied