Beeldkwaliteitsplan Centrum

Beeldkwaliteitsplan Centrum

Een ruimtelijke visie voor een levendige, open en toegankelijk centrum!

Een beeldkwaliteitsplan zet een visie op poten die de manier waarop we de binnenstad beleven wil verbeteren. Het vormgeven van een specifiek identiteit aan het centrum en aan de verschillende plekken in het centrum, het verbeteren van de toegankelijkheid voor bezoekers, het opwaarderen van gevels, de inrichting van de pleinen waarbij we nadenken over allerhande objecten zoals reclameborden die het beeld dat we ervaren tijdens een wandeling door de binnenstad bepalen zullen hierbij belangrijk zijn.

Het centrum geeft op vandaag een versnipperde indruk. Versnipperd in die zin dat verhardingsmaterialen niet consequent gebruikt worden, dat overal paaltjes opduiken, dat gevels er verwaarloosd bij staan, dat reclameborden in alle geuren en kleuren het beeld bepalen, dat overdekte terrassen overal opduiken in de meest bonte kleuren. De ruimtelijke kwaliteit van het centrum kan verbeterd worden door op een systematische wijze de ruimte vorm te geven.

Naast een aantal ruimtelijke uitdagingen treffen we ook een economisch en sociaal probleem die hun stempel drukken op de binnenstad. De handel in de binnenstad heeft het moeilijk. Zowel de online verkoop als de investeringen van ketens in de stadsrand zorgen ervoor dat vele winkels uit het centrum wegtrekken. Een goed ingerichte binnenstad kan de handel misschien een duwtje in de rug geven. Het sociale verhaal van het centrum is onderhevig aan twee belangrijke evoluties. Zo zien we dat de bevolking vergrijst, de toegankelijkheid van het centrum met voldoende rustplaatsen, is dan ook essentieel. Verder is het zoeken van een evenwicht tussen de wensen van de bewoner en de bezoeker een essentiƫle vraag.

Welke mogelijkheden zien we dan om deze problemen op te lossen? Een mogelijkheid die zich aandient isde boulevard rondom het centrum. Deze zouden de parkeerdruk in de binnenstad kunnen verminderen, activiteiten kunnen huisvesten en de toegangen tot het centrum huisvesten. In het centrum biedt vooral differentiatie van de publieke ruimte mogelijkheden. Kunnen we groen invoegen, kunnen we nieuwe pleinen toevoegen met een ander karakter misschien voor bewoners? Is het mogelijk om op kleinere schaal de ruimtelijke wildgroei van objecten te structureren?

Heel wat ruimtelijke, economische en sociale uitdagingen die in het beeldkwaliteitsplan een oplossing kunnen krijgen. Oplossing die zullen inzoomen op verschillende strategische plekken, die een materialencatalogus meegeeft voor nieuwe realisaties en een actieplan zodat duidelijk is waar de prioriteiten liggen.

Programma

  • Verbeelden ruimtelijke structuren
  • Verbeelden inrichting strategische publieke ruimtes
  • Opmaken materiaal catalogus voor het centrum
  • Opmaken actieplan
  • Communicatie- en participatietraject met bewoners, bezoekers, handel, horeca en toerisme

Partners

Oprdrachtgever: AGSO, Economisch huis
Ontwerper: PlusOfficeArchitects

Centrummanagement
Horeca Middenkust
Toerisme Oostende

Timing

6 maanden vanaf 1 maart 2016

STEUN
Economisch Huis