RUP Hazegras

RUP Hazegras

Het stationsproject zorgt voor een nieuwe impuls voor een ruimere omgeving dan het station op zich. De Slachthuiskaai ondergaat aan oostzijde een hele transformatie, wat ook aan de westzijde een belangrijke impuls kan betekenen. Met het - op termijn - verdwijnen van de hotelschool doet zich de potentie voor om de nieuwe invulling van de wijk Hazegras te herbekijken. Recent heeft de ontwikkeling tussen Oesterbankstraat en Vrijhavenstraat hier een aanzet toe gegeven.

Het projectgebied speelt een belangrijke rol in het realiseren van de doelstelling uit het GRS: ‘Maria Hendrikapark als onderdeel van de stad’. Ook bestaat de kans om 3 van de 4 belangrijke routes tussen het Maria Hendrikapark en de zee (verder) te realiseren: de commerciĆ«le as (reeds voor een groot deel ontwikkeld), de maritieme as en de representatieve as.

Door middel van markante bebouwing kan een sterkere visuele relatie tussen de verschillende onderdelen van de stad worden gerealiseerd. De kernstad kan zo een duidelijkere eenheid vormen met het plangebied, maar ook met de nieuwe ontwikkelingen aan de Oosteroever en Mariakerke.
In het GRS wordt de Hazegraswijk aangeduid als te verdichten wijk tot meer dan 35 WE/ha, dit door horizontale verdichting, inbreiding en verticale verdichting.

De kwaliteiten van de bouwblokken langsheen de Graaf de Smet de Naeyerlaan blijven met dit RUP behouden en kunnen verder worden versterkt. Dit is in het verleden voor een groot deel vastgelegd in het RUP Stedelijke Economische Verweving als multifunctioneel stedelijk woongebied waarbij de functie ruimer gezien is dan wonen alleen. Hierdoor hebben zich kantoor- en handelsfuncties langs deze as gevestigd. In het achterliggende weefsel kan dit multifunctioneel stedelijk woongebied verder ontwikkeld worden gericht op de eigenheid van die plek (het oosten zal zich vooral richten op de nieuwe stationsontwikkelingen).

Op deze manier kan Hazegras een homogene en gestructureerde woonwijk worden.

De visie van de stad bestaat onder meer uit het doortrekken van het Maria Hendrikapark tot aan de Mercatordokken. Door de grote ruimte-inname van de keerlus die bij het station wordt ontwikkeld zal deze groene verbinding voor een deel binnen de bebouwbare zones moeten gerealiseerd worden.
Het noorden van deze zone moet onder meer rekening houden met het afwerken van Marina Mercator, en een eventuele windhinder door de ligging langs de dokken.

Programma

 • groene dooradering vanaf Maria Hendrikapark tot Mercatordok
 • site hotelschool
 • site administratief centrum
 • site hotel Melinda
 • site Grote Post

Partners

stad Oostende
planMER: Grontmij
RUP: AGSO

Timing

MER

 • 24/10/2014 tem 23/11/2014 kennisgeving
 • 09/12/2014 richtlijnenvergadering
 • 11/05/2015 Ontwerptekstbespreking
 • 01/09/2015 Goedkeuring planMER

RUP

 • 29/07/2015plenaire vergadering
 • 25/09/2015 voorlopige vaststelling RUP door gemeenteraad
 • 22/10/2015 tem 22/12/2015 openbaar onderzoek
 • 18/02/2016 gecoro ter behandeling bezwaren
 • 21/03/2016 definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad