Groene Halve Maan

Groene Halve Maan

groenLint door stadslob Oosteroever

Het Groen Lint verbindt alle randstedelijke gebieden van de stad Oostende. Het lint loopt ook langs de Vuurtorenwijk en de Oosteroever en vormt een belangrijke verbinding tussen de Spuitkom, over volkstuintjes op de grens met Bredene, Duin en Zee, de Oosteroeverduinen met hun militair erfgoed, de zeilclub OSCR en de veerboot naar de stad… Een belangrijke ontbrekende schakel vormt de oversteek van de Edouard Moureauxlaan.

het Masterplan Oosteroeverduinen, opgemaakt door SIEN, blijft de basis vormen.

Programma

Aansluiting veer
Site Halve Maan
Verhuis OSRC
Geïntegreerde toegankelijkheid en bescherming duinen
Bescherming en toegankelijkheid bunkers
Duin en Zee
Oversteek Moreauxlaan
Mansveldstraat

Partners

Stad Oostende
MDK
ANB
Herita
Agentschap Onroerend Erfgoed
Natuurpunt

STEUN
Projectsubsidie stedenbeleid

oktober 2013

Landschappen in oostende: duingebieden aan de rand

Middaggesprek, 16 oktober 2013 Peter Bossu, Mathieu De Meyer, Wim Marichal

juli 2012

het groen lint, een kralensnoer voor de koningin

middaggesprek, 4 juli 2012 jean vandecasteele, eli devriendt, paul geerts, bart van gassen

Mei 2002

Oostende krijgt strandnatuurreservaat

Het Nieuwsblad

Na de bouw van de westelijke en oostelijke strekdam rond de haven in Oostende krijgt de stad niet alleen een betere kustverdediging, maar ook een onmiskenbare extra waarde voor de natuur.