Co-Creatie | stadsvernieuwing vanuit ondernemers en bewoners

Co-Creatie | stadsvernieuwing vanuit ondernemers en bewoners

investeren in 'denken' en ‘doen’ ipv in 'stenen'

Procesbegeleiding ‘Stadsvernieuwing door Co-creatie’
Met dit project willen we een sociale dynamiek en een sociaal en stedelijk weefsel ontwerpen en genereren om op deze wijze aan duurzame stadsvernieuwing te doen. Dit is met andere woorden geen opdracht voor een (stedenbouwkundig) ontwerp.
Dit project is de zoektocht naar een methode om vanuit de wijk (ondernemers in de ruime zin, dus ook geëngageerde bewoners) een dynamiek te ontketenen die de wijk op een hoger niveau kan tillen. De ambitie is dat het volledige gebied doordrongen wordt van het belang van de diverse ontwikkelingen en de onderlinge meerwaarde die tot stand kan komen. Beide deelwijken kunnen onderling én met het centrum verbonden worden. De dynamiek in het stedelijk weefsel moet ook na dit project blijven voortbestaan. Hoe dit tot stand komt, is de projectopzet.
Ondertussen heeft de stad Oostende ism AGSO een procesbegeleider aangesteld.


foto bij toelichting Wijkraad

Programma

Creëren van een veilige en stimulerende omgeving waarbinnen co-creatie een rol kan spelen

Welke juridische structuren moeten hiervoor heruitgetekend worden?

Welke rol spelen overheid en partij?

Hoe kan de ontwikkeling van de Moreauxlaan bijdragen aan de Vuurtorenwijk?

Partners

Stad Oostende
Bewoners
Handelaars, horeca, zelfstandigen
Scholen
Verenigingen: socio-culturele, sport,…
Buurtwerking

Te onderzoeken: wie zijn hier de key-figures, wie kan vanuit de buurt een trekkersrol opnemen, positieve krachten detecteren?

Timing

30 maanden vanaf 1 februari 2016

STEUN
Projectsubsidie stedenbeleid

juni 2016

blog

Wat als... de mensen het voor het zeggen hadden?

Sara De Greve

Met het cocreatietraject Liefke Mores’ toekomst onderzoeken we voor het eerst hoe een dynamiek van onderuit kan groeien binnen een bestaand weefsel van mensen en structuren.

april 2014

debat
02 04 2014
Sporthal De Spui

Meet-Up Vuurtorenwijk

Bouw mee aan jouw (droom)wijk: dit was de meet-up

In ons eentje kunnen we deze moeilijke uitdagingen niet aanpakken. Maar samen hebben burgers, steden, verenigingen en ondernemingen de kracht om nieuwe oplossingen te bedenken!