Stadslob Oosteroever

Stadslob Oosteroever

Stadslob Oosteroever, inclusief Vuurtorenwijk met aandacht voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid

Het project ‘Stadslob Osteroever’ heeft verschillende moeders: een eerder ontwerpend onderzoek over de Oosteroever, diverse stadsvernieuwingsinitiatieven in de Vuurtorenwijk die al jaren aan de gang zijn, en de ontwikkeling van het Groen Lint. Dit samen met de verschillende planningsinitiatieven die dit ondersteunen: herziening van het gewestplan die gemengde woonontwikkeling mogelijk maakte in dit havengebied, RUP Stedelijke Economische Verweving ter ontwikkeling van de economische activiteit langs oa de Moreauxlaan, RUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Oostende, RUP Afbakening Havengebied Oostende,…

Een conceptsubsidie met een begeleidingstraject vanuit stedenbeleid zorgde voor een door de gemeenteraad gedragen Globaal Masterplan Oosteroever. Dit plan zet de krijtlijnen van de gewenste ontwikkeling vast, maar biedt vanwege de vele onzekerheden ook mogelijkheden voor flexibiliteit, handelingsvrijheid en geleidelijke ontwikkeling. Dit ontwerpend onderzoek legt het fundament onder een vruchtbare strategische planontwikkeling, en onder de effectieve start van een eerste fase.

Het voorwerp van een door stedenbeleid toegekende projectsubsidie vormt de oostzijde van Oostende, gelegen tussen de havenmond, de spuikom, het ‘stadsbos’ en een duinenlandschap. Het stadsvernieuwingsproject stelt tot doel een adequate ruimtelijke samenhang en een effectieve verbinding te leggen tussen de nieuwe Oosteroeverwijk en de oude Vuurtorenwijk. Het gepreciseerde projectvoorstel beaamt niet enkel de nood aan verbinding en samenhang van de twee wijken maar breidt in de omgevingsanalyse deze ruimtelijke kwestie uit naar een aantal uitdagingen op vlak van kansarmoede en sociale uitsluiting, vergrijzing en vergroening, onderwijs, cultureel aanbod, huisvesting, ecologische duurzaamheid… De jury waardeerde het engagement van de stad Oostende om naar aanleiding van de nieuwe vastgoedontwikkelingen op Oosteroever een proces van co-creatie in de Vuurtorenwijk op te starten. Zo kan niet alleen binnen de Vuurtorenwijk een nieuwe dynamiek worden verwacht, maar wordt meteen ook werk gemaakt van een beter fysiek-ruimtelijke aansluiting van deze achtergestelde wijk bij de nieuwe Oosteroever. Een aanpak die de barrièrewerking van de Moreauxlaan probeert om te zetten in een verbindend vermogen. Korte en langetermijnperspectieven en -initiatieven worden samengebracht in een coherent programma.

Programma

Ontwerpend onderzoek Moreaux-laan onderzoeksfase: waarin de rol van de Moreauxlaan en de maatschappelijke, verkeerskundige, economische, landschappelijke… return moet bekeken worden

Stadsvernieuwing door Co-Creatie participatietraject met ondernemers en buurtbewoners van de Vuurtorenwijk. Op voorhand is nog niet geweten wat de concrete output zal zijn aangezien dit van het proces afhangt

Schakel Groene Halve Maan uitvoering voltooien van Het Groen Lint binnen de Oosteroever

Partners

Stad Oostende
AGSO (autonoom gemeentebedrijf stad Oostende)
Diverse lokale en bovenlokale partners

STEUN
Projectcoördinatie 2008-2012
Projectcoördinatie 2014-2017
Conceptsubsidie Stedenbeleid
Projectsubsidie Stedenbeleid

januari 2015

website Oosteroever

stad Oostende

De stad Oostende heeft een eigen website gelanceerd die de ontwikkeling van Oosteroever toelicht. Er is ook een agenda met debatten en andere activiteiten die in de wijk georganiseerd worden.

Mei 2012

oostende oosteroever, van globaal masterplan tot toekomst

middaggesprek, 16 mei 2012 marc martens, marcel van der meijs

juni 2011

oosteroever: the other side or the other site?

middaggesprek, 15 juni 2011 bart bronders, peter bossu, hendrik tratsaert