ontwikkelingsstrategie Moreauxlaan

ontwikkelingsstrategie Moreauxlaan

samen werken aan een haalbare ontwikkelingsstrategie voor Dr. E. Moreauxlaan en omgeving

De Edouard Moureauxlaan – de zogenaamde Koninklijke Baan – vormt een forse barrière tussen de Vuurtorenwijk enerzijds en het havengebied anderzijds. Met de krimp van de voorhavenactiviteit en vooral van de visserij, ontstonden er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden die vandaag volop opgestart zijn. In het ‘Globaal Masterplan’ van studiebureau Palmbout brachten ze de mogelijke verbindende rol van de Edouard Moureauxlaan onder de aandacht. Straks vormen de nieuwe projecten op de Oosteroever met de bestaande Vuurtorenwijk een stadsdeel met meer dan 10.000 inwoners! De barrière opheffen is dus een cruciale opgave.

Via een procedure ‘open oproep’ met de Vlaamse Bouwmeester werd het team AWB met 51N4E gekozen dat de stad zal helpen om samen met de verschillende stakeholders in het gebied een haalbare strategie te ontwikkelen rond de Dokter Eduard Moreauxlaan en omgeving als stedelijke schakel tussen de Opex/Vuurtorenwijk en de Oosteroever.
Het team wil een maatschappelijk gedragen project ontwikkelen en maken een sterke link met de stad. De visie steunt op vier ambities: water, stad, groen en productief weefsel. Ze laten kleine ingrepen rijpen om grote dingen te doen.

We geven een multidisciplinair bureau hierbij de verantwoordelijkheid die het niveau van een infrastructuurproject overstijgt. In dit geval spreken we over een project met een heel grote schaal en (maatschappelijk) belang, waarbij we ism de Vl Bouwmeester op zoek zijn gegaan naar een strategie voor de aanpak van dit soort projecten, niet naar een concreet ontwerpvoorstel.

Binnen dit ontwerpend onderzoek willen we de haalbaarheid en meerwaarde aftoetsen op minstens volgende vlakken:

  • ruimtelijk
  • economisch
  • sociologisch
  • technisch
  • verkeerskundig
  • maatschappelijk

We willen binnen dit onderzoek een mengpaneel van stedelijke opties genereren, en toetsen op haalbaarheid, op een – zo mogelijk – wetenschappelijke manier.

Het traject rond de Moreauxlaan wordt opgestart synchroon aan het co-creatie-traject binnen de Vuurtorenwijk. Hierdoor kan de Vuurtorenwijk de doelstellingen mee bepalen en is er ruimte voor initiatief en idee en invulling vanuit de ondernemers en bewoners
De studie zal in zijn algemene benadering ook zinvol zijn voor andere complexe stadsprojecten. De kracht zit in het uitwerken van een methode die onmiddellijk aan de praktijk wordt afgetoetst.

Programma

Watergebonden stadsdeel
Stedelijke bestemming
Groen netwerk
Productief weefsel

Partners

Opdrachtgever: stad Oostende
Team: AWB en 51N4E
Stuurgroep: beleid en verschillende stadsdiensten
Actoren: stakeholders in het gebied

Timing

Fase 1 van hypothese tot gedragen visie
Fase 2 van visie tot gedragen projectdefinities
Fase 3 van projectdefinities tot haalbaar plan van aanpak

STEUN
Projectsuctsubsidie Stedenbeleid