PPS Vuurtorendok en Baelskaai

PPS Vuurtorendok en Baelskaai

De stad Oostende heeft de kaart getrokken van de reconversie van de Oosteroever en in het bijzonder van de realisatie van het in het vigerende gewestplan (wijziging 2001) vastgelegde stedelijk ontwikkelingsgebied. Hierna volgden enkele ruimtelijke planningsprocessen die dit gebied verder verfijnden:

Zowel de ligging op een boogscheut van het stadscentrum, de nabijheid van de duinen en de zee als de goede bereikbaarheid van de Oosteroever voor openbaar vervoer en autoverkeer, vormen de uitgelezen troeven om het gebied te laten uitgroeien tot nieuw, vitaal stadsdeel van Oostende. De Oosteroever biedt immers boeiende ruimten voor een rijke variatie aan functies, complementair aan het bestaande centrum. Als we willen vermijden dat andere, bijvoorbeeld water- en natuurrijke gronden worden verkaveld, is de Oosteroever de uitgelezen plek voor het verder ontplooien van nieuwe en duurzame vormen van stedelijkheid.

In de komende decennia zouden zich een duizendtal nieuwe gezinnen op de Oosteroever moeten vestigen. Op basis van een stadsontwerp is verduidelijkt waar en hoe dit kan.

Voor het strategisch project Oosteroever is met behulp van een conceptsubsidie een Globaal Masterplan Oosteroever opgemaakt. Het plan zet de krijtlijnen van de gewenste ontwikkeling vast, maar biedt vanwege de vele onzekerheden ook mogelijkheden voor flexibiliteit, handelingsvrijheid en geleidelijke ontwikkeling. Dit ontwerpend onderzoek legt het fundament onder een vruchtbare strategische planontwikkeling, en onder de effectieve start van een eerste fase.

Met geconcentreerd wonen op deze plek kan de groene ruimte in Oostende gevrijwaard blijven en komt de leefkwaliteit van betrokkenen niet in het gedrang. Er wordt rondom de woonprojecten ook voldoende aandacht aan het openbaar domein besteedt, waardoor er toch voldoende zuurstof voor deze nieuwe bewoners is.

Programma

Minstens 20% bescheiden woningen met beperkte prijs
Minstens 60% vaste bewoners
De projectontwikkelaars zorgen voor een gezonde mix tussen bescheiden en luxeappartementen, dit door te variƫren in oppervlakte, hoogte, en zichtlocaties.

Een overzicht van de verkoop is te zien op www.oosteroever.be en www.baelskaai.be Het aanbod varieert hier naargelang de projecten die vergund zijn (dit gebeurt stap voor stap), en sommige categorieƫn zijn natuurlijk sneller verkocht dan andere.

Partners

Publieke Partners
AGSO
AGHO
Private Partners
Bouwgroep Versluys
Burco Coast

oktober 2015

bezoek
11 10 2015 1400 1600
Militair Hospitaal Oostende

Dag van de Architectuur

Stadswandeling Oosteroever

Onder leiding van architect-stedenbouwkundige Marc Martens ontdekken we de stedelijke potenties van de Oosteroever.