Zandvoorde

Zandvoorde

In het wijkstructuurplan Zandvoorde (deelgemeente Oostende) werd geopteerd een inbreidingsgebied te reserveren voor de ontwikkeling van een vernieuwend woonproject.

In het wijkstructuurplan Zandvoorde (deelgemeente Oostende) werd geopteerd een inbreidingsgebied te reserveren voor de ontwikkeling van een vernieuwend woonproject. Deze optie werd opgenomen in het vigerend BPA nr. 102 Zandvoorde – deel 2.

Het gaat om een terrein van ruim één hectare gelegen tussen de achterliggende tuinen van de woningen gelegen in het centrum van het dorp Zandvoorde enerzijds en de recentere ontwikkelde verkaveling aan de Tulpenlaan anderzijds.

Het gaat om een terrein waar ruimtelijke verdichting aangewezen en ontwerpend te verkennen is. Het is de bedoeling om binnen dit gebied een gedifferentieerd woonproject te realiseren bestaande uit een dertig- tot veertigtal grondontsloten woongelegenheden met tuin waarvan een twingtig- tot vierentwintigtal geschakelde private woningen en een tien- tot zestiental gelijkvloerse woongelegenheden voor senioren.

Op deze plek zouden jong en minder jong verenigd worden. Ouderen die ervaren dat hun huidige woning nu te groot is zouden er de kans krijgen om er kleiner en toch nog zelfstandig te wonen. Deze seniorenwoningen zouden niet te koop maar te huur zijn. Anderzijds is binnen het projectgebied ruimte voor het bouwen van volwaardige gezinswoningen waar vooral kooplustige jonge gezinnen met kinderen verwacht worden

Programma

24 koopwoningen
16 geclusterde seniorenwoningen voor de huurmarkt
Omgevingsaanleg

Partners

Bouwheer
AGSO
Ontwerper
Architectenbureau Jan Maenhout
Exploitant
THV inbreidingsprojecten Zandvoorde-Konterdam

Bouwkost

5,7 miljoen euro