PPS - ICON

PPS - ICON

Het project beoogt de vernieuwbouw van het bouwblok gelegen aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan, de Oesterbankstraat en de Vrijhavenstraat.

Het gaat hier om een gemengd project waarvoor de gronden, na afbraak van de bestaande bebouwing, bouwrijp zullen gemaakt worden voor de realisatie van een zestigtal woonge- legenheden. Van het totale te realiseren woonprogramma zullen ongeveer twee derden bestemd zijn voor de verkoop aan jonge gezinnen en aan jongeren. Eén derde van het totale woonprogramma zou verhuurd worden. De te verhuren woongelegenheden zijn vooral geschikt voor de huisvesting van alleenstaanden, senioren en éénoudergezinnen. Tevens zullen een zevental woongelegenheden ingericht worden voor personen met een fysische handicap of voor rolstoelgebruikers.

Naast de woongelegenheden wordt aan de zijde van de Graaf de Smet de Naeyerlaan ook ruimte voorzien voor reca en kantoren en voor de noodzakelijke parkeerinfrastructuur.

Dit project moet binnen de stad naast de ruimtelijke meerwaarden voor de wijk Hazegras en de herwaardering van de omgeving van de Graaf de Smet de Naeyerlaan in het bijzonder, een bijdrage leveren in het vergemakkelijken van de eigendomsverwerving voor gezinnen met een laag en middelgroot inkomen en voor jongeren.

Programma

60-tal woongelegenheden waarvan 7 voor personen met een fysische handicap of voor rolstoelgebruikers
Twee derden koop en één derde huur
Ruimte voor reca en kantoren
Parkeervoorzieningen

Partners

Publieke partner
AGSO
Private partner
Groep Sleuyter

Timing

Aanvang van de werken: eind 2007
Einde van de werken:medio 2011

Bouwkost

11 miljoen euro (raming AGSO)

Federale overheid – Grootstedenbeleid

januari 2010