Raad van bestuur

De Raad van Bestuur komt 3 à 4 maal per jaar bijeen om de activiteiten en de rekeningen van de vzw te controlen. In de maand maart is deze bijeenkomst de Algemene Ledenvergadering waar het jaarverslag en de jaarrekening van het voorbije jaar wordt goedgekeurd.

Marc Martens marc.martens@bp-a.be
Voorzitter

Karel Vanackere
Ondervoorzitter & penningmeester

Stefaan Kerger
secretaris
Bestuurslid

Jan Schreurs
Bestuurslid

Phillip Van den Bossche
Bestuurslid

Tom Van Mieghem
Bestuurslid

Els Demeestere
Bestuurslid

Sara De Greve
Bestuurslid

Medewerkers

De medewerkers staan in voor het dagelijks beheer van de vzw. Ze staan in voor de organisatie van de diverse activiteiten, de boekhouding, …

Hera Van Sande hera.vansande@oostendewerft.be
Artistiek leider – inhoudelijk medewerker

Elsie Vandooren
Directieassistente AGSO

Kevan Aspeslagh
Bedrijfsjurist AGSO

Emily Divoy emily.agso@skynet.be
Assistent architect