Oostende Werft is in 2004 opgestart vanuit de dynamiek en het actie- en kwaliteitsgericht denken en handelen van het AGSO dat bij mandaat van het stadsbestuur strategische stadsprojecten initieert, ontwikkelt en uitvoert in samenwerking met private en publieke partners.

Oostende Werft is sindsdien meer dan een logo en een slagzin. Het staat symbool voor de ambitie om een ruim en breed publiek te betrekken bij het tot stand komen en de realisatie van stedelijke transformaties en strategische stadsprojecten.

Oostende Werft heeft daarom van bij aanvang niet alleen een brede waaier van activiteiten ontwikkeld, maar ook deze website en andere communicatiekanalen om zowel de inwoners van de stad, als bezoekers, investeerders, deskundigen en andere geïnteresseerden te bereiken.

De website biedt u informatie over de denkwijze rond ruimtelijke planning, strategische projecten, stadsprojecten en publieke ruimte, alsook een overzicht van de activiteiten die georganiseerd worden.
Langs deze weg krijgt u antwoord op vragen zoals: Welke projecten zijn in uitvoering of staan op stapel? Wie zijn de partners? Wat zijn de plannen? Wat is de timing en fasering? Zijn er stads- of projectbezoeken gepland? Wanneer worden de deuren van een project geopend?

Wie wenst op de hoogte gehouden te worden over onze laatste activiteiten, evenementen en projecten kan zich abonneren op onze nieuwsflash.

Voor andere vragen, bedenkingen of suggesties kan telefonisch, per fax of per e-mail contact opgenomen worden.