Het AGSO is een Autonoom Gemeentebedrijf met eigen rechtspersoonlijkheid (artikel 263 bis) nieuwe gemeentewet.

De gemeenteraad besliste op 24 maart 2001 tot de oprichting van het AGSO. Bij besluit van 12 juli 2001 van de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlandse aangelegenheden werd de oprichting van dit bedrijf goedgekeurd.

In haar zitting van 1 maart 2002 werden de statuten door de Raad van Bestuur vastgesteld, ze werden gepubliceerd in het BS op 06-06-2002. Op 12-09-2002 werd de aanstelling van de afgevaardigde bestuurder en de zetelwijziging naar de Gistelsesteenweg 1c gepubliceerd in het BS.