Wat als... de mensen het voor het zeggen hadden?

Wat als... de mensen het voor het zeggen hadden?

Sara De Greve 2016-06-02

In het oude gedeelte van de Vuurtorenwijk worden de drempelwaarden op minstens 3 van de 4 dimensies van armoede overschreden. Naast een wijk die op geen van die drempelwaarden scoort, en een industriegebied waarachter een nieuwe woonontwikkeling groeit.
Fysiek geïsoleerd van de rest van Oostende (door haven, spoorlijn, kanaal) zien we een hoge mate van zelfredzaamheid, met meer dan 100 ondernemers op een dergelijke kleine oppervlakte.
Daarom heeft de stad het initiatief genomen om in een co-creatieproject met ondernemers en bewoners te investeren, in een dynamiek die ook blijft na de input vanuit het project, en waar de wijkactoren zelf achter staan.

We doen dit niet zomaar. Met het team willen we immers eerst goed beeld van het geheel van de wijk krijgen zonder direct de weg van de luide roepers in te slaan. Hiervoor gaan we systematisch tewerk, vanaf de onderzoeksfase. Klein Verhaal verenigt mensen via kunst en ambacht, HoGent heeft een sociologische insteek, De schakel bekijkt de economische modellen en Tom Van Mieghem historisch morfologisch.
Concrete cases worden uitgekozen, eerste coalities worden voorbereid en aanbevelingen getest in de praktijk. Het proces is een zoektocht naar een methode om vanuit de wijk een dynamiek te ontketenen die de wijk sterker kan maken, ook in beslissingen die voor haar relevant zijn. De methodiek moet ervoor zorgen dat de dynamiek van co-creatie duurzaam is in de.
Verwacht wordt dat de co – creatie na het voltooien van deze opdracht spontaan gecontinueerd kan worden. Dat er een empowerment van de buurt plaats vindt om zelf blijvend actie te ondernemen en de buurt zelfredzaam is.

Een uitdaging voor ons, ruimtelijk planners:

  • Welke taal gebruik je tijden het proces om zoveel mogelijk uit de wijk naar boven te krijgen, en niet die – voor jezelf – voor de hand liggende oplossingen?
  • Hoe leg je linken met parallel sporende projecten – met een eerder planmatige insteek – waar op korte termijn concrete doelen moeten worden gerealiseerd?
  • Hoe geef je beslissingsbevoegdheid in een proces / gebied waar je niet van nul start maar waar al van alles opgestart en ook beslist is? (politiek, economisch, bestemmingsmatig, vanuit de verschillende hogere overheden …)
  • Hoe zorg je ervoor dat het politieke opdrachtgeverschap mee is met dit verhaal? Kunnen we voor een nulmeting in maatschappelijke impact zorgen zodat we op zijn minst nadien kunnen vergelijken?

Een uitdagend project waar ik graag mee mijn schouders onder zet!