Westerkwartier : Omgaan met Erfgoed ?

25 11 2015 DEBAT

Westerkwartier : Omgaan met Erfgoed ?

Onlangs werd bekend dat Oostende het uitzicht van tuinwijk Westerkwartier wenst te behouden. Er werd hiertoe een erfgoedstudie afgewerkt die als kader zal dienen bij het beoordelen van toekomstige bouwaanvragen. Omdat het Westerkwartier beeldbepalend is voor de stad, moet het dan ook bewaard blijven. Een reeks algemene richtlijnen hebben tot doel de eenheid in de tuinwijk te behouden.
Aan de opbouw van deze wijk werd reeds gestart in de jaren 20. De wijk is vooral gekend voor de gemeenschappelijke groene ruimtes tussenin de woonblokken. De wijk werd opgesteld in een dambordschema en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen met één of twee bouwlagen. Aangezien diverse eigenaars zich vragen stelden bij de erfgoedwaarde, heeft het stadsbestuur samen met het Autonoom Gemeentebedrijf stadsvernieuwing en de commissie A.be een erfgoedstudie uitgevoerd voor deze wijk.
In de studie werden de bouwfasen in onder meer de Gelijkheidstraat, Overvloedstraat, Spaarzaamheidstraat, Werkzaamheidstraat, Verenigingenstraat, Oostendse Haardstraat en een deel van de Nieuwpoortsesteenweg bestudeerd. Per bouwtype werden voorschriften opgemaakt.
Stedenbouwkundige Sara De Greve (AGSO) geeft een uiteenzetting over de erfgoedstudie met de bijhorende richtlijnen. Schepen Kurt Claeys (Ruimtelijke Ordening Stad Oostende) gaat dieper in op het erfgoedbeleid dat de stad uitstippelt. Dit alles wordt begeleid en gemodereerd door architect stedenbouwkundige Marc Martens. Nadien kan u vragen stellen en kan er verder gepraat worden bij een glaasje.

DEBAT 25 11 2015