Open Monumentendag 2017

10 09 2017 1130 1745 LEZING

Open Monumentendag 2017

Hoezo de Elisabethlaan? Ging Open Monumentendag niet over gebouwen?

Net als de vorige edities verlaten we de klassieke invulling van Open Monumentendag. We blijven monumenten in de Stad belichten maar focussen evenzeer op het urbaan-architecturale aspect van de Stad. We kijken naar Oostende als stedenbouwkundige entiteit waarbij het verleden verbonden wordt met het heden en de toekomst.
Na de Leopold II-laan in 2015 en de Koninginnelaan in 2016, is het nu de beurt aan de Elisabethlaan.

Lezing 1 – TOM VAN MIEGHEM
Architect Tom Van Mieghem zoomt in op de impact van de Elisabethlaan als krachtige, gebogen lijn die ter hoogte van Mariakerke de kustlijn verlaat om via een boog door de stad te trekken om dan ter hoogte van het voormalige militair hospitaal terug de zee op te zoeken. Hoe is deze as ontstaan? Deze lezing vertelt het verhaal van de Elisabethlaan, zowel heden als verleden.
Tijdstip: 11u30 – 13u30 (duur 20 min)
Locatie: doopkapel, Sint-Janskerk, Elisabethlaan

Lezing 2– DIRK HOLEMANS
Oostende, net als alle steden, staat voor een immense uitdaging. De stadsbevolking neemt fors toe, en nog nooit woonden er zo veel groepen mensen met een verschillende achtergrond. De kloof tussen arm en rijk neemt elk jaar toe, en ook de ecologische voetafdruk van de stad is groter dan de planeet kan dragen. Dit leidt tot dé vraag van de 21ste eeuw: hoe kan de stad tegelijkertijd groeien en meer solidair en ecologisch worden? Dirk Holemans, denktank Oikos en redacteur van het boek ‘Mensen maken de stad – bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst’ brengt een pleidooi voor participatie en stedelijk burgerschap.
Tijdstip: 16u (duur 45 min)
Locatie: conferentiezaal van het Ensorinstituut, Generaal Jungbluthlaan 4

Lezing 3– DRIES TYS
De Elisabethlaan verbindt kust, stad en landschap. Dries Tys, archeoloog en hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, wijdt ons in over de vorming van het kustlandschap, over het getijdenlandschap en over de problematieken van de vroegere nederzettingsstructuur in Oostende. We duiken in de mysterieuze wereld van archeologische sporen in het landschap die duiding geven over de processen hoe de stad Oostende gevormd werd en hoe deze sporen nog steeds zichtbaar zijn. Tot welke landschappen heeft de verhouding tussen mens en de zee geleid?
Tijdstip: 17u (duur 45 min)
Locatie: rust- en verzorgingstehuis Sint-Monica, Ooievaarlaan 3

PRAKTISCHE INFO

Surf naar www.oostendecultuurstad.be en www.openmonumenten.be
Voor sommige activiteiten, en zeker voor de lezingen, moet je vooraf inschrijven!
Inschrijven kan via www.oostendecultuurstad.be of via 059 55 88 20.

Inschrijven kan tot en met zaterdag 9 september 2017 – 11.00 uur

LEZING 10 09 2017 1130 1745