Ooste(i)nde: Oosteroever

In juni werken Archipel en Oostende Werft samen aan een daguitstap naar de Oosteroever in Oostende. Het is een complexe wijk met daarin een havengebied, een duinlandschap, een bestaande woonwijk en de herontwikkeling van een bestaand havengebied en bedrijventerrein. Dit gebied moet zich ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel dat een nieuw karakter toevoegt aan Oostende: een asymmetrie met centraal de haven. In het Globaal Masterplan is gekeken naar de nieuwe inpassing van dit gebied in Oostende, de invulling en betekenis van de openbare ruimte en de inpassing van de bestaande ontwikkelingen op Oosteroever. Met de ‘Oosteroever’ wordt het volledige Oostendse grondgebied ten oosten van de havengeul gevat, dat de grenzen van projectontwikkeling sterk overschrijdt, met het uitwerken van de Oosteroeverduinen en een visie op openbaar domein, tot een volwaardig stedelijk weefsel waarbinnen de sociale dynamieken en relaties tussen de verschillende wijken (oude vuurtorenwijk, villawijk, nieuwe Oosteroever) bijzondere aandacht krijgen. Het multidisciplinaire karakter, waarbij de aandacht niet enkel gaat naar het bouwen maar ook naar diverse economische, ecologische en sociale aspecten, geeft extra kansen aan de buurt. Kenmerkend voor de Oosteroever is de aanwezigheid van een ongerept natuurgebied met duin en zeelandschap. De Oostendse Oosteroever heeft tevens een schat aan historisch roerend en onroerend maritiem en militair erfgoed (Fort Napoleon, de batterijen Hundius, De Halve Maan, en de verschillende bunkers), ook de authentieke slipway en de RYCO – één van de oudste jachthavens van Europa. Karel Vanackere (directeur AGSO) en architectenbureau Conix RDBM geven een toelichting waarna architect-stedenbouwkundige Marc Martens ons meeneemt op een intense, boeiende wandeling doorheen de geschiedenis van de site.

BEZOEK 10 06 2017 1400 1730
Oosteroever - nog te bepalen startplaats
8400 Oostende