ARhus stadsmatinees

10 03 2017 0930 1300 DEBAT

ARhus stadsmatinees

Stadsontwikkeling als gedeeld proces

In een maatschappij die steeds meer verstedelijkt, staat de stad centraal in tal van hedendaagse vraagstukken. Veel cruciale thema’s – klimaattransitie, (im)mobiliteit, economische weerbaarheid, intercultureel samenleven, omgaan met vergrijzing, het gebruik van de publieke ruimte, ‘goed’ bestuur – hebben immers een uitgesproken stedelijke dimensie.

De stad is als vrijplaats ook de plek om dergelijke onderwerpen actief op de agenda te zetten en kritisch aan te snijden. Belangrijk is dat we dit doen vanuit een interstedelijk perspectief. Stedelijke dynamieken overschrijden namelijk niet enkel de grenzen van de stedelijke agglomeratie zelf; ze worden ook gedeeld door steden onderling.

Het werken aan oplossingen voor gedeelde stedelijke uitdagingen is een zaak waar academici, beleidsmakers, privé-actoren en middenveld uit verschillende steden elkaar in een netwerk kunnen bijstaan. Tijdens de Stadsmatinees brengen we die actoren uit de belangrijkste West-Vlaamse stadsregio’s samen in een programma van lezingen en debatten, dat zal reizen door de provincie West-Vlaanderen, eenmaal per maand op vrijdagvoormiddagen.

Op basis van eerdere expertise wordt het programma opgesteld door Cosmopolis: Centre for Urban Research (contactpersoon David Bassens) en Brussels Academy (contactpersoon Eric Corijn).

Sessie 2 van het voorjaarsprogramma gaat door in Oostende en staat stil bij de werking van het Stadsatelier Oostende als instrument voor duurzame stadsontwikkeling.

Het Stadsatelier Oostende werd in 2015 opgericht door de stad Oostende om de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad te bewaken en te stimuleren. Het Stadsatelier bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten door Stefan Devoldere. Samen werken ze aan een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan voor de stad op lange termijn, verzorgen ze de omkadering van een aantal innoverende woonprojecten, en begeleiden en adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten voor de stad. Het Stadsatelier wil niet enkel de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkeling bewaken, maar wil vooral ook mee de condities scheppen om kwaliteit mogelijk te maken.

Stefan Devoldere is ingenieur-architect (UGent) en ruimtelijk planner (KULeuven). Hij was hoofdredacteur van het Belgisch architectuurtijdschrift A+ van 2004 tot 2010 en schrijft geregeld over architectuur en stedenbouw. Hij maakte tentoonstellingen over Filip Dujardin, Robbrecht & Daem en Laurent Ney, en was betrokken bij de Belgische bijdrage voor de architectuurbiënnale van Venetië in 2008, 2010 en 2012. Sinds 2011 bewaakt en stimuleert hij de kwaliteit van de bebouwde omgeving in Vlaanderen als Adjunct en vervolgens Waarnemend Vlaams Bouwmeester (tot 2016), en als voorzitter van het Stadsatelier Oostende (vanaf 2015).

Na de voordracht volgt een panelgesprek onder moderatie van Bart Noels met
- Stefan Devoldere, voorzitter Stadsatelier Oostende
- Kurt Claeys, schepen stad Oostende
- Marc Martens, architect-stedenbouwkundige en voorzitter Oostende Werft
- Karim Zouaoui, business development Immobel

DEBAT 10 03 2017 0930 1300
Royal North Sea Royal Club
Montgomerykaai 1
8400 Oostende