Ateliersessie Zorgnet

20 01 2017 0930 1300 DEBAT

Ateliersessie Zorgnet

studievoormiddag met resultaten

Het Stadsatelier Oostende werkt aan de duurzame ontwikkeling van de stad, door strategische projecten te begeleiden vanuit een breed ontwikkelingskader dat verscheidene beleidsuitdagingen verankert in een ruimtelijk visie voor Oostende.

Tijdens de voorbije maanden heeft de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent binnen dit kader onderzoek verricht naar het woon-zorgbeleid in Oostende. Dit onderzoek wil een aanzet vormen voor een slimme koppeling tussen zorg- en ruimtelijk beleid in de stad.

Op vrijdag 20 januari 2017 organiseert het Stadsatelier samen met het Sociaal huis van Oostende een studievoormiddag waarop de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en bediscussieerd, om vervolgens te reflecteren over hoe een dynamisch en geïntegreerd woon-zorgbeleid in Oostende vorm kan krijgen.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.
Deelname is gratis mits registratie via deze link

SAMENWERKING TUSSEN SAO (Stadsatelier Oostende), Universiteit Gent , Sociaal Huis Oostende

Oostende Werft steunt dit initiatief.

DEBAT 20 01 2017 0930 1300
CC De Grote Post - zaal dactylo
Hendrik Serruyslaan 18 A
8400 Oostende