Hoezo de Koninginnelaan? Ging Open Monumentendag niet over gebouwen?

07 09 2016 1230 1400 DEBAT

Hoezo de Koninginnelaan? Ging Open Monumentendag niet over gebouwen?

Middaggesprek met Jesse Jorg, Virginie Michils, Tom Van Mieghem en Marc Martens

Eén jaar na het experiment in de Leopold II-laan gaat de dienst Cultuur met zijn partners opnieuw op zoek naar verbindingen in het stedelijke weefsel, nieuwe invullingen en hedendaagse antwoorden op historische vragen (of omgekeerd) over openbare ruimte en monumenten. Tijdens Open Monumentendag kijken we niet langer alleen maar naar ‘mooie’ of ‘oude’ gebouwen, maar gaan we dieper in op de omgeving, in vaktermen het ‘urbaan-architecturale aspect van de stad en zijn patrimonium’. Dat betekent dat we het verhaal van de stad in een meerjarenparcours reconstrueren en elk jaar één beeldbepalende, maar ook structurerende, historische groei-as van de stad in de kijker zetten. Dit jaar is de Koninginnelaan, de tweede historische as van de stad, aan de beurt.

Tussen 12u30 en 14u wordt er dieper ingegaan op de betekenis van de Koninginnelaan in Oostende. Het debat wordt geleid door architect-stedenbouwkundige Marc Martens (voorzitter Oostende Werft), die in gesprek gaat met Jesse Jorg (stadsmaker en initiatiefnemer Bankjescollectief), Virginie Michils (hoofd van dienst Cultuur stad Oostende) en Tom Van Mieghem (architect, bestuurder Oostende Werft).

Meer uitleg over het concept van Open Monumentendag op zondag 11 september 2016:

DE KONINGINNELAAN
De Konininginnelaan vormt een verbindingsas tussen ‘het Bosje’ en de zee en is een brede rust- en flaneerboulevard die mogelijk maakt waar in de wijken geen plaats voor is. Het is een plek voor ontmoeting. Ideaal, om er op Open Monumentendag mee aan de slag te gaan. Iedereen is welkom om opnieuw te bouwen, sporten en spelen, informeren, praten en vooral doen! Op die manier krijgen bezoekers de kans de publieke ruimte rond de Koninginnelaan anders te beleven en er nieuwe invullingen te geven! Zij beleven het stedelijke patrimonium eens vanuit een andere invalshoek; op een huifkar of met gids op tour, op zoek naar flora tussen straatstenen, door op fonteinen te spelen met bootjes of te boogschieten in een park. Tijdens Open Monumentendag beleven Oostendenaars en bezoekers de Oostendse Koninginnelaan in de diepte en in de breedte.

Erg bijzonder is de activiteit waarvoor stadsmaker Jesse Jorg onder de arm werd genomen: het Bankjescollectief. Met het bankjescollectief blazen de initiatiefnemers de oude bankjescultuur nieuw leven. Tijdens OMD wordt de voorzet gegeven; verenigingen en wijkbewoners zetten een bankje op de Koninginnelaan een bankje waar ze een zelf gekozen activiteit organiseren: een yogasessie, een theekransje, een karaoke-uurtje, een leesgroep… Na 11 september vertrekt het bankje richting de stoep die een ontmoetingsplek wordt voor burgen en wijkbewoners. Op die manier wordt het sociale element in de stad versterkt en ontmoeten wijkbewoners elkaar eens op een andere manier.

IN DE BREEDTE
De Koninginnelaan verbindt niet enkel het strand en de zee met het nieuwe stadspark, in de plannen van Leopold II doorkruiste de laan opzettelijk twee steenwegen. Ter hoogte van Petit Paris zou men onmiddellijk richting strand kunnen kiezen zonder eerst naar de binnenstad te gaan. Zo vormde de laan een nieuwe ontsluiting. De aansluiting met de nieuwe autoweg richting binnenland had een andere timing waardoor deze as nooit echt als invalsweg heeft gewerkt. De invalsweg werd een luxueuze boulevard die de stedelijke lay-out van de stad omarmde. Tussen de beide uitersten (zee en park) lag een agrarisch gebied klaar om stedelijk weefsel te worden. Het zouden wijken worden met mooie burgerwoningen die de stadsboulevard delen. Tijdens de belle époqueperiode en het interbellum werden deze wijken in verschillende fasen gerealiseerd. Tijdens Open Monumentendag wordt ingezoomd op dit stedelijke aspect via rondleidingen, lezingen en een expo door Tom Van Mieghem, architect.

IN DE DIEPTE
Stedelijke figuren zoals verkeersassen vormen in principe leegten of holten in de stad, daar de ruimte die door de assen en pleinen zelf ingenomen wordt, niet bebouwd is. Tijdens de OMD-lezingenreeks en bijhorende tentoonstelling is het de bedoeling om de structurerende kracht van die holtes voelbaar te maken, om te duiden hoe ze het patrimonium mee vorm gaven en om aan te tonen hoe ze een bepaalde stedelijkheid tot stand brachten en nog steeds brengen. We kijken naar Oostende als stedenbouwkundige entiteit waarbij het verleden verbonden wordt met het heden en de toekomst.

EN NOG EEN BLOKJE OM…
Ook alle musea en erfgoedinstellingen zetten tijdens Open Monumentendag hun deuren open. OMD-bezoekers kunnen gratis Raversyde, Fort Napoleon, Mu.ZEE, het Ensorhuis en het Stadsmuseum bezoeken.

Alle informatie: link

Surf naar www.oostendecultuurstad.be en www.openmonumenten.be Voor sommige activiteiten, en zeker voor de lezingen, moet je vooraf inschrijven! en dit via dienst Cultuur Vindictivelaan 1 – 8400 Oostende – 059 56 20 16 – cultuur@oostende.be – Inschrijven kan per mail tot en met zaterdag 10 september 2016 – 16.00 uur

DEBAT 07 09 2016 1230 1400
Vrijstaat O.
Zeedijk 10
8400 Oostende