Open Monumentendag 2016

11 09 2016 1000 1600 BEZOEK

Open Monumentendag 2016

Hoezo de Koninginnelaan? Ging Open Monumentendag niet over gebouwen?

Tijdens Open Monumentendag kijken we niet langer alleen maar naar ‘mooie’ of ‘oude’ gebouwen, maar gaan we dieper in op de omgeving, in vaktermen het ‘urbaan-architecturale aspect van de stad en zijn patrimonium’. Dat betekent dat we het verhaal van de stad in een meerjarenparcours reconstrueren en elk jaar één beeldbepalende, maar ook structurerende, historische groei-as van de stad in de kijker zetten. Dit jaar is de Koninginnelaan, de tweede historische as van de stad, aan de beurt.

DE KONINGINNELAAN
De Konininginnelaan vormt een verbindingsas tussen ‘het Bosje’ en de zee en is een brede rust- en flaneerboulevard die mogelijk maakt waar in de wijken geen plaats voor is. Het is een plek voor ontmoeting. Ideaal, om er op Open Monumentendag mee aan de slag te gaan. Iedereen is welkom om opnieuw te bouwen, sporten en spelen, informeren, praten en vooral doen! Op die manier krijgen bezoekers de kans de publieke ruimte rond de Koninginnelaan anders te beleven en er nieuwe invullingen te geven! Zij beleven het stedelijke patrimonium eens vanuit een andere invalshoek; op een huifkar of met gids op tour, op zoek naar flora tussen straatstenen, door op fonteinen te spelen met bootjes of te boogschieten in een park. Tijdens Open Monumentendag beleven Oostendenaars en bezoekers de Oostendse Koninginnelaan in de diepte en in de breedte.

Erg bijzonder is de activiteit waarvoor stadsmaker Jesse Jorg onder de arm werd genomen: het Bankjescollectief. Met het bankjescollectief blazen de initiatiefnemers de oude bankjescultuur nieuw leven. Tijdens OMD wordt de voorzet gegeven; verenigingen en wijkbewoners zetten een bankje op de Koninginnelaan een bankje waar ze een zelf gekozen activiteit organiseren: een yogasessie, een theekransje, een karaoke-uurtje, een leesgroep… Na 11 september vertrekt het bankje richting de stoep die een ontmoetingsplek wordt voor burgen en wijkbewoners. Op die manier wordt het sociale element in de stad versterkt en ontmoeten wijkbewoners elkaar eens op een andere manier.

IN DE BREEDTE
De Koninginnelaan verbindt niet enkel het strand en de zee met het nieuwe stadspark, in de plannen van Leopold II doorkruiste de laan opzettelijk twee steenwegen. Ter hoogte van Petit Paris zou men onmiddellijk richting strand kunnen kiezen zonder eerst naar de binnenstad te gaan. Zo vormde de laan een nieuwe ontsluiting. De aansluiting met de nieuwe autoweg richting binnenland had een andere timing waardoor deze as nooit echt als invalsweg heeft gewerkt. De invalsweg werd een luxueuze boulevard die de stedelijke lay-out van de stad omarmde. Tussen de beide uitersten (zee en park) lag een agrarisch gebied klaar om stedelijk weefsel te worden. Het zouden wijken worden met mooie burgerwoningen die de stadsboulevard delen. Tijdens de belle époqueperiode en het interbellum werden deze wijken in verschillende fasen gerealiseerd. Tijdens Open Monumentendag wordt ingezoomd op dit stedelijke aspect via rondleidingen, lezingen en een expo door Tom Van Mieghem, architect.

IN DE DIEPTE
Stedelijke figuren zoals verkeersassen vormen in principe leegten of holten in de stad, daar de ruimte die door de assen en pleinen zelf ingenomen wordt, niet bebouwd is. Tijdens de OMD-lezingenreeks en bijhorende tentoonstelling is het de bedoeling om de structurerende kracht van die holtes voelbaar te maken, om te duiden hoe ze het patrimonium mee vorm gaven en om aan te tonen hoe ze een bepaalde stedelijkheid tot stand brachten en nog steeds brengen. We kijken naar Oostende als stedenbouwkundige entiteit waarbij het verleden verbonden wordt met het heden en de toekomst.

EN NOG EEN BLOKJE OM…
Ook alle musea en erfgoedinstellingen zetten tijdens Open Monumentendag hun deuren open. OMD-bezoekers kunnen gratis Raversyde, Fort Napoleon, Mu.ZEE, het Ensorhuis en het Stadsmuseum bezoeken.

 

Oostende Werft sloeg de handen in elkaar met Dienst Cultuur Oostende. In een drieluik van lezingen gaan we op zoek naar het waarom plaatsen in de stad stedelijkheid genereren.

LEZING 1:
Hoe ontstaat een plaats?
Marc Martens, architect
Locatie Le Châtelet, Nieuwpoortsesteenweg 8
Wanneer 10u30, 11u00 en 13u30
Duur 20’
Inschrijven vooraf
Stadsplanner-architect Marc Martens reikt een begrippenkader aan: hoe ontstaat een plaats? Wat is en wat maakt een plaats in de stad? Wat is de maat van de stad? Hoe kunnen we de mens in het stedelijk weefsel positioneren? De lezing brengt een introductie tot het lezen en begrijpen van de stad, en dit gerelateerd aan de Koninginnelaan.

LEZING 2:
De impact van de Koninginnelaan op het stedelijk weefsel
Tom Van Mieghem, architect
Locatie Zaal ‘t Staketsel, Kaïrostraat 86
Wanneer 11u00, 11u30 en 14u00
Duur 20’
Inschrijven vooraf
Architect Tom Van Mieghem zoomt in op de impact van de Koninginnelaan als krachtige, gebogen lijn tussen strand en Maria Hendrikapark op het stedelijk weefsel van Oostende. Hoe is deze as ontstaan? Wat was haar rol? Wat heeft ze teweeggebracht op stedelijk niveau in Oostende? Wat betekent deze lijn vandaag nog voor de stad? Met welke problematieken kampt deze publieke ruimte? Kan ze geregenereerd worden? Deze lezing vertelt het verhaal van de Koninginnelaan.

LEZING 3:
Geef jouw invulling aan de stad
Jesse Jorg, stichter WeTheCity
Locatie Forumzaal Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 17
Wanneer 11u30, 12u00 en 14u30
Duur 20’
Inschrijven vooraf
De Nederlandse stadsmaker Jorg Jesse laat de stad verhalen vertellen. Hij stimuleert mensen om de stad te zien als een canvas dat ze zelf kunnen inkleuren. Hij werd door de stad Oostende aangesproken als stadsregisseur om de publieke ruimte van de Koninginnelaan op te laden, waarbij hij bewoners motiveert om zich de stad meer toe te eigenen. Deze lezing brengt een terugblik op een intense samenwerking tussen Jorg Jesse en de lokale bewoners enerzijds en vormt een aanzet tot duurzaam omgaan met publieke ruimte anderzijds.

Alle informatie: link

Surf naar www.oostendecultuurstad.be en www.openmonumenten.be Voor sommige activiteiten, en zeker voor de lezingen, moet je vooraf inschrijven! en dit via dienst Cultuur Vindictivelaan 1 – 8400 Oostende – 059 56 20 16 – cultuur@oostende.be – Inschrijven kan per mail tot en met zaterdag 10 september 2016 – 16.00 uur

BEZOEK 11 09 2016 1000 1600
Koninginnelaan
Koninginnelaan
8400 Oostende