ARhus Stadsmatinees

17 06 2016 1000 1300 DEBAT

ARhus Stadsmatinees

Duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid

Het doel van de ARhus stadsmatinees is om actoren uit de vijf belangrijkste West-Vlaamse stadsregio’s – Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende en Roeselare – samen te brengen tijdens een programma van tien lezingen & debatten dat zal reizen door de provincie West-Vlaanderen. Op basis van eerdere expertise wordt het programma opgesteld door Cosmopolis: Centre for Urban Research (www.cosmopolis.be, contactpersoon David Bassens) en Brussels Academy (www.brusselsacademy.be, contactpersoon Eric Corijn).

Sessie 3 gaat door in Oostende en staat stil bij het thema mobiliteit. Als hoeksteen van maatschappelijke en economische integratie is mobiliteit van burgers enerzijds, en de toegankelijkheid van stedelijke functies een precair gegeven. Vaak wordt – getuige de voor de hand liggende nadruk op de fileproblematiek in en rond stedelijke agglomeraties – het mobiliteitsvraagstuk echter herleidt tot de enge notie van verkeerstromen. In deze sessie wordt mobiliteit echter gekoppeld aan dynamieken van (ongelijke) bereikbaarheid en breder aan de sturende rol van de ruimtelijke structuur binnen een bepaald territorium op het mobiliteitsvraagstuk. Duurzame mobiliteit is in dat perspectief evenzeer en planningsvraagstuk waarbij men op zoek gaat naar compacte stedelijkheid op basis van verwevenheid van functies. De sessie doet beroep uit voorbeelden uit de internationale literatuur en doorgedreven onderzoek binnen de Vlaamse en Brusselse context.

DEBAT 17 06 2016 1000 1300
Vrijstaat O.
Zeedijk 10
8400 Oostende