Omgaan met recent erfgoed

20 04 2016 2000 2200 DEBAT

Omgaan met recent erfgoed

over het wel en wee van het zwembad in Oostende

Half januari jongstleden besliste het Oostendse stadsbestuur om het stedelijk zwembad (architecten Paul Felix en Jan Tanghe, gebouwd tussen 1970-75) te slopen. Het gebouw stond op de inventarislijst van gebouwen met hoge locuswaarde. Het was weliswaar niet beschermd, maar in adviezen van Onroerend Erfgoed werd jarenlang voor respectvolle renovatie gepleit. Tussen 2013 en 2015 werd als gevolg daarvan een procedure bij de bouwmeester doorlopen. Met de bedoeling het gebouw respectvol te renoveren en uit te breiden en tevens tot een toeristische attractiepool uit te bouwen. De procedure werd stopgezet nadat minister president Bourgeois op 6 januari jl. plots zijn weerstand tegen afbraak opgaf. Daarop besliste het stadsbestuur elders een nieuw zwembad te bouwen, maar… ook om het bestaande gebouw te slopen en de toestand van voor 1970 (grasplein met pergola) te herstellen.

In de maand april brengt A+ (Architectuurtijdschrift) een nummer uit over omgaan met recent erfgoed, waarbij er eveneens een artikel zal verschijnen over het zwembad van Oostende. Wij zouden van deze gelegenheid gebruik willen maken om samen met A+ een avonddebat te organiseren omtrent het wel en wee van dit zwembad. “Kan er eventueel gepleit worden voor gedeeltelijke afbraak en deels herbestemming naar een evenementenruimte?” “Waarom terugkeren naar de oorspronkelijke toestand?” “Hoe belangrijk is het om oog te hebben voor recent erfgoed?” “Hoe is de procedure van de Open Oproep tot een einde gekomen?” … Tal van vragen doen de ronde …

Wij willen hierop inspelen en de bewoner van Oostende informeren via een avonddebat. Oostende Werft organiseert samen met A+ een infomoment op woensdagavond 20 april 2016 om 20u. Zoals gebruikelijk wil Oostende Werft in de eerste plaats correcte informatie brengen en het onderwerp genuanceerd benaderen. Geruchten en verdachtmakingen lijken ons immers geen goede basis om een goed stadsdebat te voeren

DEBAT 20 04 2016 2000 2200
Vrijstaat O.
Zeedijk 10
8400 Oostende