Open Monumentendag 2015

13 09 2015 1400 1745 LEZING

Open Monumentendag 2015

Oostende anders bekeken: Leopold-II-laan

Oostende Werft sloeg de handen in elkaar met Dienst Cultuur Oostende. Voor de komende jaren verlaten we de klassieke invulling van Open Monumentendag. We blijven monumenten in de Stad belichten maar focussen evenzeer op het urbaan-architecturale aspect van de Stad. We brengen het volledige verhaal van de Stad. Doorheen de tijd evolueert een stad onophoudelijk. Dit is herkenbaar in historische groeiringen, diverse assen en bepaalde ruimtelijke ingrepen. Die stedelijke figuren vormen in principe leegten of holten in de stad, daar de ruimte die door de assen en pleinen zelf ingenomen wordt, niet bebouwd is. Het is de bedoeling om de structurerende kracht van die holtes voelbaar te maken, om te duiden hoe ze het patrimonium mee vorm geven en om aan te tonen hoe ze een bepaalde stedelijkheid tot stand brengen. We kijken naar Oostende als stedenbouwkundige entiteit waarbij het verleden verbonden wordt met het heden en de toekomst. In een drieluik van lezingen gaan we op zoek naar het waarom plaatsen in de stad stedelijkheid genereren. Aangezien voor de editie 2015 de as Leopold II-laan in de kijker wordt geplaatst, zullen de drie lezingen plaatsvinden in de drie belangrijke ‘monumenten’ die deze as bepalen: het Kursaal, De Grote Post en het Stadhuis.

LEZING 13 09 2015 1400 1745
Kursaal - cc De Grote Post - Stadhuis
8400 Oostende